ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คิดพิจารณา

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดพิจารณา-, *คิดพิจารณา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And consideration.และการคิดพิจารณา All In (2012)
- What's consideration?-อะไรคือการคิดพิจารณาAll In (2012)
- Think about it.คิดพิจารณาสิ่งนี้ด้วย Collusion (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weigh in[PHRV] คิดพิจารณา, See also: คิดใคร่ครวญ, พินิจพิเคราะห์
weigh up[PHRV] คิดพิจารณาก่อนตัดสินใจ, See also: พินิจพิเคราะห์

German-Thai: Longdo Dictionary
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top