หรือคุณหมายถึง clüs?
Search result for

clues

(27 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clues-, *clues*, clue
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just following the clues.แค่ตามไปกับลูกเรือ Joy (2008)
Do you want me to describe the clues, or do you want to stop him before he finishes off the drugs he just bought?คุณต้องการให้ฉันอธิบายเรื่องนี้ หรือต้องการให้หยุดเขา ก่อนที่เขาจะทำเสร็จ เขาเพิ่งซื้อยา Joy (2008)
New stories new videos new cluesเรื่องราวใหม่ๆ ภาพใหม่ๆ เงื่อนงำใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Plus, unlock hidden cluesมีการแก้ไขเงื่อนงำให้ลอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He also asked me if there was anyone who might be able to offer any insight or clues as to why one of my top doctors would have committed such an atrocity.เขาถามผมว่ามีใครที่พอจะให้เบาะแสอะไรบ้างไหม ว่าทำไมหมอคนเก่งของผม ถึงได้กระทำการอันป่าเถื่อนนี้ได้ Pathology (2008)
It was like I saw clues as to how he was gonna die.มันคล้ายกับว่าฉันเห็นเงื่อนงำที่ทำให้เขาตาย The Final Destination (2009)
I'm seeing clues, but I can't piece them together.ฉันเห็นลาง แต่ฉันไม่รู้จะเชื่อมมันเข้าด้วยกันได้ยังไง The Final Destination (2009)
You shouldn't be here. You should be looking into the clues.พวกคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้ คุณควรจะออกไปตามหาเบาะแส Cold Comfort (2009)
Clues from Brooke's necklace. Yes, sir.ครับ มันเรียกว่า การอ่านอัตลักษณ์ของวัตถุ หรือ Cold Comfort (2009)
I was looking for some clues where he might be.ผมเลยมาลองหาดู เผื่อว่าเขาจะวางไว้ที่ไหน ไง, จอห์น Chuck Versus the Colonel (2009)
Uncovered clues that led him Directly to a confrontation With charles widmore.นำเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับ ชาร์ล วิทมอร์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
And check his hotel room for clues.และเช็ตห้องโรงแรมของเค้าสำหรับเบาะแส Dirty Harry (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cluesArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.
cluesA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
cluesHave you found any clues to the problem?
cluesStop trying to make us follow all these subtle clues. I wish you would say what you want to say more clearly.
cluesThe cops are searching for clues to the brutal murder.
cluesThe cops are searching for clues to the cruel murder.
cluesThe police didn't find any clues.
cluesThe police have few clues to go on in this case.
cluesWe need some clues to understand it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมสังหาร[N] clues of murder, Example: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งให้ตำรวจสรุปประเด็นที่เป็นปมสังหารในคดีนี้ให้เร็วที่สุด, Thai definition: เงื่อนงำอันเป็นที่มาของฆาตกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปมสังหาร[n. exp.] (pom sanghān) EN: clues of murder ; murder case   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUES    K L UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clues    (n) (k l uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーヒント[, no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given) [Add to Longdo]
暗中模索;暗中摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top