ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

close on

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -close on-, *close on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
close on[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close on[PHRV] ล้อมรอบทีละน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was a close one!ตัวนี้ใกล้เคียง! Blazing Saddles (1974)
That was a close one.นี่เรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับนะ Mannequin: On the Move (1991)
- That was a close one, though, huh?-ไม่น่ารอดมาได้? Fantastic Four (2005)
Boy, that was a close one, huh?นั่นก็ความลับหนึ่ง เหอ? Art Isn't Easy (2007)
Tell me that we're close on the skinner.บอกซิว่าเราใกล้ปิดคดีสกินเนอร์ได้แล้ว About Last Night (2008)
That was a close one.เฉียดไปนิดเดียว Ambush (2008)
Camera seven, concentrate, I wanna go close on the President.กล้อง 7 ตั้งใจหน่อย ขอภาพประธานาธิปดีใกล้ๆ Vantage Point (2008)
Close one.โห เกือบไปละ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You get even the slightest stink on you, and you can bet that a bunch of your patients will just close on up their legs . and walk on over to dr.Chinพนันได้เลยว่าคนไข้ของนาย จะหุบขาแล้วเดินไปหา คุณหมอชิน Throwdown (2009)
Damn. Was this close on the bra.บ้าเอ๊ย เกือบจะได้แล้วเชียว The Gorilla Experiment (2009)
All call signs, Papa has lead, pushing to target. Escorts, stay close on my shuttle. We are gonna lose some paint in here.ทุกทีมพร้อม ปะป๋ามานำศึกแล้ว จัดการเป้าหมายทันทีที่เห็น คิดว่าสีคงถลอกกันบ้างล่ะงานนี้ Avatar (2009)
That was a close one.นั้นมันนิดเดียวจริงๆ MacGruber (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
close onShe is close on sixty.
close onWhen the bus swerved to miss a cat, the driver said, That was a close one!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลับตา[V] close one's eyes, Ant. ลืมตา, Example: เขาหลับตา บังคับใจให้ว่าง ไม่รับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่, Thai definition: ปิดกลีบตา
หุบปาก[V] shut one's mouth, See also: close one's mouth, keep quite, Syn. ปิดปาก, เงียบ, หยุดพูด, Example: คุณหุบปากเสียดีกว่าอย่าพูดอีกเลย ไม่อย่างนั้นต้องมีเรื่องแน่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบปาก[v. exp.] (hup pāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; keep quit   
หลับตา[v. exp.] (laptā) EN: close one's eyes   FR: fermer les yeux
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jettanā) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention   FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table

Japanese-English: EDICT Dictionary
看板を下ろす[かんばんをおろす, kanbanwoorosu] (exp,v5s) to close one's business [Add to Longdo]
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P) [Add to Longdo]
前虎後狼[ぜんここうろう, zenkokourou] (exp) one calamity followed close on the heels of another (lit [Add to Longdo]
眠る(P);睡る[ねむる(P);ねぶる(ok), nemuru (P); neburu (ok)] (v5r,vi) (1) (See 寝る) to sleep (not necessarily lying down); (2) (ねむる only) to die; (3) (arch) to close one's eyes; (P) [Add to Longdo]
目を細める[めをほそめる, mewohosomeru] (exp,v1) (1) to close one's eyes partly; to squint; (2) to smile with one's whole face; to look fondly at [Add to Longdo]
目を閉じる[めをとじる, mewotojiru] (exp,v1) (1) to close one's eyes; to lower one's eyelids; to shut one's eyes; (2) to die; to breathe one's last [Add to Longdo]
瞑す[めいす, meisu] (vs-c,vi) (1) (See 瞑する・1) to close one's eyes; to sleep; (2) (See 瞑する・2) to rest in peace [Add to Longdo]
瞑する[めいする, meisuru] (vs-s,vi) (1) to close one's eyes; to sleep; (2) to rest in peace [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top