ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คืบคลานเข้ามา

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คืบคลานเข้ามา-, *คืบคลานเข้ามา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hunt's pride was short-lived, for now a new horror presented itself.ความภูมิใจของฮันท์อยู่ได้ไม่นาน ศัตรูใหม่ของเขาค่อยๆคืบคลานเข้ามา The Cement Garden (1993)
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้ In the Mouth of Madness (1994)
Let's see if this fire is walking on us.คอยดูถ้าหากไฟคืบคลานเข้ามาใกล้ๆ เรา เราจะต้องทำลายหลัง Ladder 49 (2004)
A beast approaches and it was King Leonidas himself who provoked it.อสุรกายคืบคลานเข้ามา คราวนั้นมีเพียงองค์ราชันลีโอนายเดิส ที่ต่อต้าน 300 (2006)
That first hint of the prophecy of approaching danger...คำใบ้แรกของคำทำนายถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามา Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
The vast lives we had ahead of us, the boundless amount of time which laid unavoidably stretched out in front of us.ชีวิตอีกยาวไกลกำลังรอเราอยู่ข้างหน้า เวลาอันไร้ขีดจำกัดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเริ่มคืบคลานเข้ามาหา 5 Centimeters Per Second (2007)
Right now, you might feel okay and that you can handle things fine on your own, but sometimes, if you're not looking, grief can sneak up and bite youตอนนี้ คุณคงรู้สึกโอเคกับมัน และคุณสามารถจัดการหลายอย่างได้ดีด้วยตัวเอง แต่บางครั้ง ถ้าคุณไม่เอาใจใส่ ปัญหาก็จะคืบคลานเข้ามากัดกินคุณได้ Art Imitates Life (2008)
In the early evening when I see the sun begin to fade, the fear comes, because I know that the night brings death.""ในเวลาเย็น เมื่อผมเห็นแสงอาทิตย์อ่อนลง ความกลัวก็คืบคลานเข้ามา The Turning Point (2009)
A dangerous disclosure.อันตรายเริ่มคืบคลานเข้ามา My Two Young Men (2010)
♪ Good things come for boys who wait ♪*อะไรดีดีกำลังคืบคลานเข้ามาหาเขา* Pot O' Gold (2011)
Because they are the Knights of summer and winter is coming.เพราะว่าพวกเขาล้วนเป็นอัศวินของหน้าร้อน และฤดูหนาวกำลังคืบคลานเข้ามา What Is Dead May Never Die (2012)
♪ 'cause when the darkness comes a-callin' ♪~ เพราะเมื่อความมืด ได้คืบคลานเข้ามาหา ~ Hit (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
close about[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close around[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close on[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close round[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา, Syn. close about
close upon[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
creep in[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep into[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep on[PHRV] ค่อยๆ เข้ามา (เวลา), See also: คืบคลานเข้ามา (เวลา)
sneak up on[PHRV] ค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้, See also: คืบคลานเข้ามา, Syn. creep up on, steal up on

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top