ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

climax

K L AY1 M AE2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -climax-, *climax*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
climax(n) จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์, Syn. peak, apex, highest point
climax(vt) ทำให้ถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
climax(vi) มาถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climax(ไคล'แมคซฺ) { climaxed, climaxing, climaxs } n. จุดสุดยอด, จุดสูงสุด, จุดตื่นเต้นเร้าใจvt., vi. ถึงจุดสุดยอด, ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-

English-Thai: Nontri Dictionary
climax(n) จุดสุดยอด, จุดสูงสุด, จุดสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
climaxจุดสุดยอด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
climax communityชุมชีพขั้นสุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climaxจุดสุดยอด, ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด, ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]
climax communityสังคมสมบูรณ์, กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันในระบบนิเวศอย่างสมดุลไม่ถูกแทนที่อย่างรวดเร็วโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And at climax we kill the villain and die again.และฉากใคลแม๊กซ์พวกเราฆ่าผู้ร้าย และตายอีกครั้ง Om Shanti Om (2007)
As you see it's a climax scene sir, and in this our actress natasha is going to... marry our villain, ranbheerท่านดูนะ มันเป็นฉากไคลแม็กซ์ของเรา อยู่ที่นักแสดงหญิงของเราคนนี้ natasha is going to... แต่งงานกับผู้ร้ายของเรา, รานบฮีร์ Om Shanti Om (2007)
And that film's climax was not written, om!และใคลแม็กซ์ของหนัง ยังไม่มีคนเขียน, โอม! Om Shanti Om (2007)
And... don't worry about the climax mikey!และ... ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ ฉากใคลแมกซ์ ไมค์กี้! Om Shanti Om (2007)
I'll write this story's climax myself, this time!ผมจะเขียนใคลแมกซ์ของเรื่องนี้ด้วยตัวผมเอง ตอนนี้เลย! Om Shanti Om (2007)
Young man, there are no questions until I've reached the climax of my lecture.หนุ่มน้อย, อย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ จนกว่าจะถึง จุดสุดยอดของการบรรยาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Strangely enough, scientific records do support the fact that we are heading for the biggest solar climax in recorded history.มันก็น่าแปลก ที่บันทึกทางวิทยาศาสตร์ ก็รายงานข้อเท็จจริงที่ว่า จะเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ที่แรงที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในประวัติศาสตร์ 2012 (2009)
Suffering is a certain Produce the illusion of climax is worthรับความเจ็บปวด ที่สามารถสร้างความหรรษาเหมือนดังการขึ้รสวรรค์ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
So I got ten times the climax Dongmeiข้าต้องการเลือดของDongmei ขึ้นสวรรค์10 หนซ้อน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
What a most delicious climax to my anticipation.ช่างเป็นเซอร์ไพสที่หอมหวาน It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
For the Jewish part where you smash the glass. It'ske, the climax of the wedding, right?สำหรับชาวยิวส์ พิธีโยนแก้วให้แตก คือไคลแมกซ์ Nationals (2012)
I was at the location for the climax of the chase, a deserted caravan park, where I was setting up a dramatic jump.ผมก็อยู่ที่ที่จะเป็นจุดไคลแม็กซ์ฉากไล่ล่า สนามจอดคาราวานร้าง เป็นสถานที่ที่จะทำฉากกระโดด Episode #18.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
climaxThe audience sobbed throughout the climax of the movie.
climaxThe game came to a climax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไคลแมกซ์(n) climax, Syn. จุดสำคัญ, จุดสุดยอด, จุดไคลแมกซ์, Example: ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ไคลแมกซ์ของเรื่อง ลองมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อน, Notes: (อังกฤษ)
จุดสุดยอด(n) climax, See also: orgasm, Example: เพศหญิงจะถึงจุดสุดยอดได้นานกว่าเพศชาย 4-5 วินาที, Count Unit: จุด, Thai Definition: ความรู้สึกเสียวกระสันสูงสุดของอารมณ์ทางเพศ
ตอนสำคัญ(n) climax, See also: culmination, Syn. จุดสำคัญ, Example: ตอนสำคัญของภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักอยู่ในตอนท้ายของเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดงดิบ[dongdip] (n, exp) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest  FR: forêt vierge [ f ]
จุดไคลแมกซ์[jut khlaimaēk] (n, exp) EN: climax
จุดสุดยอด[jut sutyøt] (n, exp) EN: climax ; peak
ป่าดงดิบ[pādongdip] (n) EN: primary forest ; climax forest ; tropical rain forest  FR: forêt primaire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLIMAX K L AY1 M AE2 K S
CLIMAXED K L AY1 M AE2 K S T
CLIMAXES K L IH1 M AE0 K S IH0 Z
CLIMAXES K L AY1 M AE0 K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
climax (v) klˈaɪmæks (k l ai1 m a k s)
climaxed (v) klˈaɪmækst (k l ai1 m a k s t)
climaxes (v) klˈaɪmæksɪz (k l ai1 m a k s i z)
climaxing (v) klˈaɪmæksɪŋ (k l ai1 m a k s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhepunkt { m }; Klimax { f } | Höhepunkte { pl } | Höhepunkt erreichend | erreichte einen Höhepunktclimax | climaxes | climaxing | climaxed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir #3,696 [Add to Longdo]
クライマックス[kuraimakkusu] (n) climax; (P) #9,888 [Add to Longdo]
絶頂[ぜっちょう, zecchou] (n, adj-no) summit; peak; climax; (P) #13,874 [Add to Longdo]
白熱[はくねつ, hakunetsu] (n, vs, adj-no) (1) white heat; incandescence; (2) climax; (P) #18,356 [Add to Longdo]
アンチクライマックス[anchikuraimakkusu] (n) anticlimax [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]
極相[きょくそう, kyokusou] (n) climax [Add to Longdo]
極点[きょくてん, kyokuten] (n) pole (north, south); climax; extreme (point) [Add to Longdo]
高潮[たかしお, takashio] (n, vs) (1) (See 低潮) high tide; high water; (2) climax; high point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Climax \Cli"max\, n. [L., from Gr. ? ladder, staircase, fr. ? to
   make to bend, to lean. See {Ladder}, {Lean}, v. i.]
   1. Upward movement; steady increase; gradation; ascent.
    --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet.) A figure in which the parts of a sentence or
    paragraph are so arranged that each succeeding one rises
    above its predecessor in impressiveness.
    [1913 Webster]
 
       "Tribulation worketh patience, patience experience,
       and experience hope" -- a happy climax. --J. D.
                          Forbes.
    [1913 Webster]
 
   3. The highest point; the greatest degree.
    [1913 Webster]
 
       We must look higher for the climax of earthly good.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {To cap the climax}, to surpass everything, as in excellence
    or in absurdity. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 climax
   n 1: the highest point of anything conceived of as growing or
      developing or unfolding; "the climax of the artist's
      career"; "in the flood tide of his success" [syn: {climax},
      {flood tide}]
   2: the decisive moment in a novel or play; "the deathbed scene
     is the climax of the play" [syn: {climax}, {culmination}]
   3: the moment of most intense pleasure in sexual intercourse
     [syn: {orgasm}, {climax}, {sexual climax}, {coming}]
   4: the most severe stage of a disease
   5: arrangement of clauses in ascending order of forcefulness
   v 1: end, especially to reach a final or climactic stage; "The
      meeting culminated in a tearful embrace" [syn: {culminate},
      {climax}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top