ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chairmanship

CH EH1 R M AH0 N SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chairmanship-, *chairmanship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chairmanship(n) ความเป็นประธาน, See also: ความเป็นหัวหน้า, Syn. headship, chair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน

English-Thai: Nontri Dictionary
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำแหน่งประธาน[tamnaeng prathān] (n, exp) EN: chairmanship

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHAIRMANSHIP CH EH1 R M AH0 N SH IH2 P
CHAIRMANSHIPS CH EH1 R M AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chairmanship (n) tʃˈɛəʳmənʃɪp (ch e@1 m @ n sh i p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
司会[しかい, shikai] (n, vs) chairmanship; leading a meeting; presenter; host; (P) [Add to Longdo]
主宰[しゅさい, shusai] (n, vs) supervision; chairmanship; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Chairmanship \Chair"man*ship\, n.
     The office of a chairman of a meeting or organized body.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chairmanship
      n 1: the position of chairman

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top