ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headship

HH EH1 D SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headship-, *headship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headship(n) ตำแหน่งผู้นำ, See also: ตำแหน่งหัวหน้า, Syn. leadership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headshipn. ตำแหน่งผู้นำ, ความสำคัญยิ่งยวด

English-Thai: Nontri Dictionary
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า, ความเป็นผู้นำ, ตำแหน่งผู้นำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
headship ratioอัตราส่วนหัวหน้าครัวเรือน (จำแนกตามลักษณะ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นหัวหน้า(n) headship, See also: leadership, command, Syn. ความเป็นผู้นำ, Ant. ความเป็นผู้ตาม, Example: ผู้นำควรมีความเป็นหัวหน้าสูงสามารถควบคุมลูกน้องได้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEADSHIP HH EH1 D SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headship (n) hˈɛdʃɪp (h e1 d sh i p)
headships (n) hˈɛdʃɪps (h e1 d sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
家督[かとく, katoku] (n) family headship; inheritance [Add to Longdo]
家督相続[かとくそうぞく, katokusouzoku] (n) inheritance; succession to family headship [Add to Longdo]
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period [Add to Longdo]
跡目[あとめ, atome] (n) headship of a family; family property [Add to Longdo]
代替わり;代替り;代変わり;代変り;代替(io)[だいがわり, daigawari] (n) (1) taking over (e.g. store or family's headship); (2) subrogation; substitution of one person for another (usu. a creditor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Headship \Head"ship\, n.
   Authority or dignity; chief place.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headship
   n 1: the position of headmaster or headmistress
   2: the position of head

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top