ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headship

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headship-, *headship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headship(n) ตำแหน่งผู้นำ, See also: ตำแหน่งหัวหน้า, Syn. leadership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headshipn. ตำแหน่งผู้นำ, ความสำคัญยิ่งยวด

English-Thai: Nontri Dictionary
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า, ความเป็นผู้นำ, ตำแหน่งผู้นำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
headship ratioอัตราส่วนหัวหน้าครัวเรือน (จำแนกตามลักษณะ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นหัวหน้า(n) headship, See also: leadership, command, Syn. ความเป็นผู้นำ, Ant. ความเป็นผู้ตาม, Example: ผู้นำควรมีความเป็นหัวหน้าสูงสามารถควบคุมลูกน้องได้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
headship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headship
headships

WordNet (3.0)
headship(n) the position of headmaster or headmistress
headship(n) the position of head

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Headship

n. Authority or dignity; chief place. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家督[かとく, katoku] (n) family headship; inheritance #7,144 [Add to Longdo]
家督相続[かとくそうぞく, katokusouzoku] (n) inheritance; succession to family headship [Add to Longdo]
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period [Add to Longdo]
跡目[あとめ, atome] (n) headship of a family; family property [Add to Longdo]
代替わり;代替り;代変わり;代変り;代替(io)[だいがわり, daigawari] (n) (1) taking over (e.g. store or family's headship); (2) subrogation; substitution of one person for another (usu. a creditor) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top