ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bumpkins

B AH1 M P K IH0 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumpkins-, *bumpkins*, bumpkin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bumpkins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bumpkins*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumpkin[N] คนบ้านนอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin

English-Thai: Nontri Dictionary
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He must really be dating the bumpkin!เขากำลังเดทอยู่กับยายเฉิ่มแท้ ๆ Romance of Their Own (2004)
I'm not the bumpkin I was 2 years ago.ชั้นไม่ใช่คนบ้านนอกมา 2 ปีแล้ว Formula 17 (2004)
A country bumpkin with ambition, I see...ฮ่า.. ข้ามองยังไงแกมันก็คนบ้านนอก The King and the Clown (2005)
You bumpkin from Kangwon, do you know what this is?คนบ้านนอกจากคังวอน, แกรู้มัย ว่าที่นี่ เป็นที่ไหน? Episode #1.5 (2008)
You Kangwon bumpkin, where did Wang Gun hyung-nim go to?คนบ้านนอกจากคังวอน, พี่หวังกุนไปไหน? Episode #1.5 (2008)
You bumpkin!ไอ้บ้านนอก The Lady of the Lake (2009)
You don't just sit around like some backwoods Irish bumpkin.คุณไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆ Leap Year (2010)
Tsai Sihui is using him what do you know, country bumpkin?ไช่ซื่อฮุ่ยใช้เขาต่างหาก บ้านนอกอย่างนายจะรู้อะไร Love in Disguise (2010)
what's the country bumpkin doing up on stage?นายบ้านนอกไปทำอะไรบนเวที Love in Disguise (2010)
You made me a country bumpkin and Oska's errand boy, now are you giving me a job as a member of the taxi drivers' union?ให้ฉันเป็นคนบ้านนอกเซ่อซ่า เป็นเด็กส่งของที่โอสก้า ตอนนี้ให้ฉันเป็นสมาชิกสหภาพแท็กวซี่อีก One (2010)
One last Cinderella moment before you turn back into a bumpkin.ช่วงเวลาของซินเดอเรลล่าสุดท้าย ก่อนที่คุณจะต้องกลับไปบ้านนอก The Jewel of Denial (2011)
You've had to suffer because of a country bumpkin like me.เธออาจจะเจ็บปวด เพราะคนบ้านนอกเหมือนฉัน Episode #1.4 (2011)
One look and you can tell she's a country bumpkin.เขามีรสนิยมที่แย่มาก Episode #1.7 (2012)
Or are you worried the bumpkin from Castlebury can't get herself home without a limo?หรือว่าเป็นห่วงว่าสาวเซ่อ จาก แคสเทิลเบอร์รี่ จะหาทางกลับบ้านตัวเองไมได้ ถ้าไม่มีลิมูซีน Dangerous Territory (2013)
Perhaps of the bumpkin variety?ประเภทโรคจิตด้วยหรือเปล่า There's Bo Place Like Home (2013)
Well, these bumpkins gave me one last request, and I...คนบ้านนอกพวกนี้ให้ฉันขออะไรก็ได้อย่างนึง และฉัน Dead Man Walking (2013)
It's a "country bumpkin" not a "country pumpkin. "ต้องใช้ คนปักใต้ ( "country bumpkin") ไม่ใช่ ฟักทองบ้านนอก ("country pumpkin.") The Longest Ride (2015)
We are not a couple of Virginia bumpkins.เราไม่ใช่สาวบ้านนาจากเวอร์จิเนียนะ Rules Don't Apply (2016)
And I may be a bumpkin from Virginia, but I'm a good Christian.และฉันอาจเป็นสาวบ้านนอกจากเวอร์จิเนีย Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bumpkinCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!

CMU English Pronouncing Dictionary
BUMPKIN B AH1 M P K IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bumpkin (n) bˈʌmpkɪn (b uh1 m p k i n)
bumpkins (n) bˈʌmpkɪnz (b uh1 m p k i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, ] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound, #61,673 [Add to Longdo]
乡巴佬[xiāng bā lǎo, ㄒㄧㄤ ㄅㄚ ㄌㄠˇ, / ] (derog.) villager; hick; bumpkin, #61,970 [Add to Longdo]
怯子[qiè zi, ㄑㄧㄝˋ ㄗ˙, ] person with country accent; rustic; country bumpkin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernlümmel {m} | Bauernlümmel {pl}bumpkin | bumpkins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
芋(P);薯;藷[いも, imo] (n) (1) tuber; taro; potato; (2) (derog) yokel; bumpkin; (P) [Add to Longdo]
権兵衛[ごんべえ, gonbee] (n) (1) (arch) (derog) country bumpkin; (2) John Doe; used to refer to someone whose name is unknown [Add to Longdo]
国者[くにもの, kunimono] (n) (1) (arch) (See 田舎者) country bumpkin; (2) (arch) someone from the same part of the country [Add to Longdo]
山猿[やまざる, yamazaru] (n) monkey; bumpkin; boor [Add to Longdo]
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside [Add to Longdo]
赤毛布[あかげっと, akagetto] (n) red blanket; country bumpkin [Add to Longdo]
田舎っ兵衛;田舎兵衛;田舎っぺ[いなかっぺえ(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺい(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺ, inakappee ( inaka tsu bee ; inaka bee ); inakappei ( inaka tsu bee ; inaka bee ); i] (n) (vulg) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
田舎者;いなか者[いなかもの, inakamono] (n,adj-no) countryman; provincial; person from the country; provincial person; bumpkin; hick; hillbilly [Add to Longdo]
巴人[はじん, hajin] (n) uneducated bumpkin; resident of ancient Sichuan [Add to Longdo]
百姓[ひゃくせい, hyakusei] (n,vs) (1) (sens) farmer; peasant; country bumpkin; (2) farming; (3) (See 百姓・ひゃくせい) the common people; (P) [Add to Longdo]
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position) [Add to Longdo]
野人[やじん, yajin] (n) (1) rustic; country bumpkin; person with rough and simple tastes; (2) Yeren; legendary mountain-dwelling hominid (similar to a sasquatch, yeti, etc.) of China's Hubei province [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top