ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breather

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breather-, *breather*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breather(n) การพักผ่อนระยะสั้น, Syn. break

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก, ผู้หายใจ, คนที่ชีวิต, หลอดหายใจ, หลอดระบายอากาศ, Syn. pause

English-Thai: Nontri Dictionary
breather(n) การหยุดพัก, คนที่มีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(sailor) I need a breather.- ไปเหอะ King Kong (2005)
Just stopping off for a quick breather, kid.เพียงแค่หยุดปิดสำหรับ คนที่มีชีวิตอย่างรวดเร็วเด็ก Cars (2006)
Let's take a little breather, huh, professor?ให้โอกาสคุณหายใจอีกนิดนะ, เออ, ศาสตราจารย์? Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
This all on account of that little blond breather?เป็นเพราะอีบลอนด์นั่นใช่มั้ย Mine (2008)
Yea, I need a breather.ใช่.. ขอพักหายใจหน่อย 100 Million BC (2008)
Take a breather, LeBron.หยุดพักบ้าง เลอบรอน High School Musical 3: Senior Year (2008)
And that is a rare quality in a breather.และนั่นเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยาก สำหรับคนที่ยังหายใจอยู่ Scratches (2009)
But you have to understand dolphins and other whales are not automatic air breathers, like we are.เหมือนพวกเขาถ้าผมต้องการ แต่ผมไม่ทำแบบนั้น สิ่งที่ทำให้ผมหันหลังจากสิ่งนั้น The Cove (2009)
So, why don't you just Take a little second, take a breather, งั้น ทำไมเธอไม่ลองหันมาคิดสักนิด Acafellas (2009)
"every time I try to destroy "that clutch of scab-eating, mouth-breathers, ทุกครั้งที่ฉันพยายามทำลาย พวกบ้าส่งเสียงน่ารำคาญนั่น Vitamin D (2009)
Maybe with my proven leadership abilities, I can help this pathetic group of mouth breathers place at sectionals.ด้วยความสามารถของฉัน อาจช่วยให้พวกน่าสมเพชนี่ ผ่านระดับเขต Throwdown (2009)
The mouth-breather hiding under your bed.หนุ่มหายใจทางปากที่หลบอยู่ใต้เตียง Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เว้นวรรค[wēnwak] (v) EN: take a break (from) ; take a breather

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
breather

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breather
breathers

WordNet (3.0)
breath(n) a short respite, Syn. breathing space, breathing time, breathing spell, breather, breathing place
snorkel(n) air passage provided by a retractable device containing intake and exhaust pipes; permits a submarine to stay submerged for extended periods of time, Syn. schnorkel, schnorchel, breather, snorkel breather

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Breather

n. 1. One who breathes. Hence: (a) One who lives. (b) One who utters. (c) One who animates or inspires. [ 1913 Webster ]

2. That which puts one out of breath, as violent exercise. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

3. a pause to catch one's breath, or for some other form of rest or refreshment; -- often used in the phrase
to take a breather, i.e. to pause for refreshment. [ Colloq. ] [ PJC ]

4. a vent in a container to allow equalization of internal and external pressure. [ PJC ]

5. an air intake pipe to provide air to machinery or people submerged or otherwise sealed off from the outside. [ PJC ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschnaufpause { f } | Verschnaufpausen { pl }breather | breathers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リブリーザー[riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas [Add to Longdo]
一息入れる[ひといきいれる, hitoikiireru] (exp, v1) (See 一息) to take a breather [Add to Longdo]
骨を休める[ほねをやすめる, honewoyasumeru] (exp, v1) to draw breath; to take a rest after work; to have a breather; to take a break [Add to Longdo]
小休止[しょうきゅうし, shoukyuushi] (n, vs) a break or breather [Add to Longdo]
小憩[しょうけい, shoukei] (n, vs) a short break or breather; brief recess [Add to Longdo]
少閑;小閑;少関[しょうかん, shoukan] (n) short interval of leisure; short break or breather; lull [Add to Longdo]
息継ぎ[いきつぎ, ikitsugi] (n, vs) a breather; a breathing spell [Add to Longdo]
息抜き[いきぬき, ikinuki] (n, vs) taking a breather; relaxation; vent hole [Add to Longdo]
半閉鎖式リブリーザー[はんへいさしきリブリーザー, hanheisashiki riburi-za-] (n) semiclosed rebreather [Add to Longdo]
閉鎖式リブリーザー[へいさしきリブリーザー, heisashiki riburi-za-] (n) closed circuit rebreather [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top