ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เว้นวรรค

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เว้นวรรค-, *เว้นวรรค*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เว้นวรรคก. เว้นช่วงของคำ ข้อความ หรือประโยคเป็นระยะ ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The separation march, that of the return to the sea.การเดินทาง เว้นวรรคไป ได้ โดยการหวนคืนกลับ.. March of the Penguins (2005)
Go ahead, punctuate it.ไปข้างหน้ามันเว้นวรรค Sex Trek: Charly XXX (2007)
Punctuate it.เว้นวรรคมัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Now, I got something all made up for you to punctuate.ตอนนี้ผมได้รับสิ่งที่ทำทั้งหมดขึ้น สำหรับคุณที่จะเว้นวรรค Sex Trek: Charly XXX (2007)
Punctuate that.เว้นวรรคที่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Taking the night off?คืนนี้เว้นวรรคเหรอ? Sí se puede (2008)
Except he took a year off between the murders.เว้นแต่ว่าได้เค้าเว้นวรรคไป 1 ปี ระหว่างคดีพวกนี้ 52 Pickup (2008)
Yes, it's "Penny, get your own Wi-Fi. " No spaces.ใช่ เป็นเพนนี ไปสมัคร สมาชิกวายฟายเอง ไม่เว้นวรรค The Roommate Transmogrification (2011)
Your novel seems to be, uh, very well-punctuated, and I liked the font.นิยายของนายดู เว้นวรรคสวยดีนะ ฉันชอบตัวหนังสือจัง Memoirs of an Invisible Dan (2011)
I think it'll be a good break for us.ฉันคิดว่า มันก็ดีนะที่ได้เว้นวรรคตัวเองเสียบ้าง Masked (2011)
Any punctuation?มีเว้นวรรคไหม? CTRL:A (2012)
It's missing some periods and commas.มันขาดการเว้นวรรค และ คอมม่า Kill Your Darlings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เว้นวรรค [n.] (wēnwak) EN: space ; leave a space ;   FR: espacer ; laisser un espace
เว้นวรรค [v.] (wēnwak) EN: take a break (from) ; take a breather   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
space[VT] เว้นระยะ, See also: เว้นวรรค, เว้นช่อง, เว้นช่วง, Syn. interval, keep apart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
space(สเพสฺ) n. อวกาศ,ช่องว่าง,ที่ว่างเปล่า,ที่นั่ง ช่องว่างระหว่างบรรทัด,ระยะห่าง,ระยะช่อง,ระยะทาง,ระยะเวลา,หน้ากระดาษ,สลักเปิด vt.,vi. เว้นช่อง,เว้นช่องบรรทัด,เว้นระยะ,เว้นวรรค adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอวกาศ, Syn. range,area,
space characterช่องว่าง (ตัวอักขระ) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ช่องว่างระหว่างคำที่เกิดจากการกดที่คานเคาะ ในภาษาไทย มีความหมายเหมือน "เว้นวรรค" ช่องว่างนี้ คอมพิวเตอร์จะถือว่าเป็นอักขระตัวหนึ่งเหมือนกัน (เหมือนตัวอักษร A B C D)
spacebarคานเคาะเป็นแป้นยาว ๆ ด้านล่างของแผงแป้นอักขระ (keyboard) การกดแป้นนี้แต่ละครั้ง จะทำให้เกิดช่องว่าง 1 ช่อง ใช้เมื่อต้องการเว้นวรรค หรือแยกตัวอักษรออกจากกัน
spacing(สเพสฺ'ซิง) n. การเว้นวรรค,การเว้นช่อง,สิ่งที่เว้นวรรค,สิ่งที่เว้นช่อง,การจัดให้มีช่อง,การปรับวรรคตอน,การปรับระยะ

English-Thai: Nontri Dictionary
punctuate(vt) เว้นวรรค,คั่น,สลับ
punctuation(n) การเว้นวรรค,การคั่น,การสลับ
space(vt) เว้นช่อง,เว้นระยะ,เว้นวรรค

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top