ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bloated

B L OW1 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloated-, *bloated*, bloat, bloate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloated(adj) ซึ่งขยายตัวเพราะเต็มไปด้วยก๊าซหรือของเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Skeletons with bloated stomachs came here seven or eight times a night.พวกผอมแห้งท้องบวมอย่างนักโทษเหล่านี้ มาเป็นประจำ 7-8 ครั้งต่อคืน Night and Fog (1956)
Six huge tendrils moved toward him, weaving their bloated heads through the silent cabin like a giant octopus.หนวดยักษ์เลื้อยเข้าหาเขา หัวของมันโบกสะบัด มันดูเหมือนหมึกยักษ์ The Cement Garden (1993)
A week later they found her bloated body in the waterอาทิตย์ต่อมาก็พบศพเธอ ลอยอืดในแม่น้ำเลย Oldboy (2003)
His Treadstone files are bloated with code keys and case files that he had no clearance for.ไฟล์ข้อมูลเทรดสโตนของเขาเต็มไปด้วย ไฟล์รหัสต่างๆ และไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไป The Bourne Supremacy (2004)
I can't wear a watch because my arms are so bloated from carrying your child, so... (charlie CLEARS THROAT)โอ้ โว้ Betty's Baby Bump (2008)
It's not easy when you're swollen, bloated and huge.ไม่ง่ายเลยนะเวลาที่คุณบวม พองและใหญ่น่ะ Epiphany (2010)
Are you calling on behalf of them or that bloated dinosaur of an agency that writes your checks?ในนามของพวกเขาหรือว่า เพราะจนท. ไดโนเสาร์ตัวอ้วนที่เขียนเช็กให้คุณ Dark Matter (2010)
Yeah, and it explains why I look a lot more bloated than I do on my license.ค่ะ ฉันเลยดูบวมกว่ารูปในใบขับขี่นั่น Farewell Letter (2011)
Our bloated corpses go undiscovered for months but when they're dragged out, they're unrecognizable because fish have eaten out our eyeballs.ไม่มีใครพบศพอืดของเรา หลายเดือน เมื่อถูกลากจากทะเลสาบ มันแทบจำไม่ได้ เพราะปลากินลูกตาเรา The Bridge (2011)
I pulled a dead, bloated corpse out of a hot tub last year, okay?เมื่อปีที่แล้ว ผมดึงศพเน่าอืด ขึ้นจากอ่างน้ำร้อนแล้ว Restless (2011)
"Mr. Hoggins should apologize to the trees felled for the making of his bloated autobio-novel.Gіvеѕ yоu hоре fоr thе wоrld. Cloud Atlas (2012)
You're nothing but a coven of tardy, narcissistic, bloated bags of cellulite who will stab each other in the back at the first glimpse of a solo in a competition hosted by a late-night horror movie host.พวกเธอก็แค่คนโง่พัฒนาการช้า หลงตัวเอง กลุ่มก้อนของไขมัน ที่จะทำร้ายข้างหลังกันเอง Big Brother (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloatedMy lower abdomen feels bloated.
bloatedThe bloated profits of farmers at the time were something again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[eūt] (adj) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency  FR: gonflé ; enflé

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOATED B L OW1 T IH0 D
BLOATEDNESS B L OW1 T IH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloated (j) blˈoutɪd (b l ou1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\ (bl[=o]t), v. t. [imp. & p. p. {Bloated}; p. pr. &
   vb. n. {Bloating}.] [Cf. Icel. blotna to become soft, blautr
   soft, wet, Sw. bl["o]t soft, bl["o]ta to soak; akin to G.
   bloss bare, and AS. ble['a]t wretched; or perh. fr. root of
   Eng. 5th blow. Cf. {Blote}.]
   1. To make turgid, as with water or air; to cause a swelling
    of the surface of, from effusion of serum in the cellular
    tissue, producing a morbid enlargement, often accompanied
    with softness.
    [1913 Webster]
 
   2. To inflate; to puff up; to make vain. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloated \Bloat"ed\ (bl[=o]t"[e^]d), p. a.
   Distended beyond the natural or usual size, as by the
   presence of water, serum, etc.; turgid; swollen; as, a
   bloated face. Also, puffed up with pride; pompous.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top