ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เตียนโล่ง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เตียนโล่ง-, *เตียนโล่ง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เตียนโล่ง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เตียนโล่ง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียนโล่ง[V] be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's hardwood floors, if you know what I mean.ล้านเลี่ยนเตียนโล่งเลย Friends with Benefits (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bare[VT] ทำให้เตียนโล่ง, See also: ถาง, แผ้วถาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top