ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be along

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be along-, *be along*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be along[PHRV] มาถึง, Syn. come around

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other one will be along.อีกคนก็ต้องมาด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Be along in a moment, dear.อีกสักครู่ ผมจะตามไป,ที่รัก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He'll be along any time now.เขาจะมาถึงได้ทุกเมื่อ The Education of Little Tree (1997)
He'll be along any time.เขาจะมาถึงได้ทุกเมื่อ The Education of Little Tree (1997)
- She'll be along.- เดี๋ยวก็มา Titanic (1997)
They must be along this branch of the river.พวกเขาคงแตกเผ่าพันธ์กระจายกันอยู่ ตามแม่น้ำที่นี่ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I'm sure your ride will be along any minute now.ฉันแน่ใจว่ารถของนายจะมาถึงในอีกไม่กี่นาทีนี้ English, Fitz or Percy (2005)
Bus will be along in about an hour.รถจะออกในอีกหนึ่งชั่วโมง The Lazarus Project (2008)
I'm sure Stefan will be along any second.โว้ว The Night of the Comet (2009)
The surgeon should be along shortly.ศัลยแพทย์กำลังมาแล้ว Sherlock Holmes (2009)
The others will be along soon.เดี่ยวคนอื่นๆจะตามมา Intervention (2010)
We're not taking him anywhere. We're taking evidence. He just happens to be along for the ride.- ไม่ใช่เขา แต่เป็นหลักฐาน เขาแค่ติดรถมา Bullet Proof (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be alongHe'll be along in ten minutes.
be alongI'll be along soon.
be alongI'm sure he'll be along soon.
be alongShe will be along soon.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top