ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come around

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come around-, *come around*, come aroun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When we come around the other side before the launch, we will be closer.เมื่อเรามารอบด้านอื่น ๆ ก่อนการเปิดตัวที่เราจะใกล้ชิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Just don't come around here asking for my help anymore.เพียงแค่ไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือของฉันอีกต่อไป Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
All right, now, people, gonna come around and collect your wallets!สิทธิทั้งหมดตอนนี้คนจะมารอบ ๆ และเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณ! Pulp Fiction (1994)
I'll come around from the top.ฉันจะไล่ตามจากด้านบนเอง. Ghost in the Shell (1995)
- Come around to 334.-ตั้งเข็มที่ 334 -ตั้งเข็มที่ 334 Event Horizon (1997)
Come around here and let me have a look at you.เข้ามาใกล้ ๆ ให้ฉันดูคุณหน่อยสิ The Matrix Reloaded (2003)
You own that jungle and ain't no one gonna come around disturbing' your pride.นั่นคือฝูงคุณ เป็นเจ้าป่า ไม่มีใครกล้าแหยมฝูง Bringing Down the House (2003)
I mean, she starts out hopeful, and then when the perfect man... doesn't come around in two weeks, she gets desperate... and hooks up with some loser.แม่เริ่มอย่างมีความหวัง พอชายหนุ่มที่สมบูรณ์แบบ ไม่เข้ามาภายใน 2 อาทิตย์ แม่ก็จะหมดหวัง หันไปคบกับพวกสิ้นคิด The Perfect Man (2005)
You come around these bleachers again, it's gonna be more than just words we're exchanging.ขืนแกเข้ามาใกล้ที่นั่งนี่อีก เราจะไม่แลกเปลี่ยนกันแค่คำพูดแน่นอน Allen (2005)
Well, you know how anxious I get when you come around the inmates.คุณก็รู้ว่าผมเป็นห่วงคุณเวลาเข้ามาในนี้ Cute Poison (2005)
You're gonna come around today, right?คุณจะมาเยี่ยมผมใช่มั้ย ? Cute Poison (2005)
Had me come around the night before, tried a few guns, see which one felt right.มันนัดผมออกไป คืนก่อน 572 00: 38: 11, 970 Cute Poison (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come aroundChristmas will soon come around.
come aroundEaster will soon come around.
come aroundI'd like to come around to your house sometime.
come aroundIf you are free, come around to see me.
come aroundLet him alone. He'll soon come around by himself.
come aroundPlease come around someday when you aren't busy.
come aroundSpring has come around.
come aroundTry sounding him out and see if he'll come around.

Japanese-English: EDICT Dictionary
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp, vk) to come along; to come around; to turn up; (P) [Add to Longdo]
息を吹き返す[いきをふきかえす, ikiwofukikaesu] (exp, v5s) to resume breathing; to come around; to come back to life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come around
   v 1: change one's position or opinion; "He came around to our
      point of view" [syn: {come round}, {come around}]
   2: happen regularly; "Christmas rolled around again" [syn: {come
     around}, {roll around}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top