ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be against

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be against-, *be against*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be against(phrv) ทำผิดต่อ, See also: ปฏิบัติขัดแย้งกับ, Syn. go against

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- lt should be against the law for people to keep dogs where someone like you can get to them.- กฎหมายน่าจะห้ามนะ ไม่ให้คนเลี้ยงหมาไว้ในที่ ที่นายจะเข้าไปได้ Four Brothers (2005)
For a moment we thought it might be against Prince Dae-So, but he has so much power it would be like hitting a rock with an egg.ตอนนี้พวกเราคิดว่าน่าจะเป็นองค์ชายแดโซ แต่ตอนนี้เขามีอำนาจมาก มันจะกลายเป็นเอาไข่ไปปาก้อนหิน Episode #1.41 (2006)
I'll be against the current on the way back.อาจต้องรีบตอนขากลับ Resistance Is Futile (2007)
I knew you'd be against it.ฉันรู้ว่าเธอจะต้องไม่เห็นด้วย Departures (2008)
That would be against your code, huh?มันคงผิดกฎนาย ใช่มั้ย The Damage a Man Can Do (2008)
Impressive, but now, we need to know how effective this weapon will be against living creatures.น่าประทับใจมาก แต่ตอนนี้ ข้าอยากจะรู้ว่า อาวุธนี่มันมีประสิทธิภาพที่จะต่อต้าน Defenders of Peace (2009)
This has to be against the Geneva Convention.นั่นทำให้เข้าในมากขึ้น เลิกคิดซะที, ตกลงมั้ย? G-Force (2009)
If you were to have children, of course, but... that would be against the rules, wouldn't it?ถ้าเจ้ามีลูกก็คงใช่ แต่ว่า นั่นมันขัดกับกฎไม่ใช่เหรอ? Grievous Intrigue (2010)
I don't think they will be against it.ข้าไม่คิว่าเขาจะต่อต้าน Kim Soo Ro (2010)
But no matter how bad the world gets, you don't want to be against it, do you?แต่ไม่ว่าโลกจะแย่ลงแค่ไหน เธอก็ไม่คิดจะสู้กับมันจริงมั๊ย? X-Men: First Class (2011)
No matter what we do, they will forever be against our very survival.ไม่สำคัญว่าเราทำอะไร พวกเขาจะต่อต้าน การคงอยู่ของเราตลอดไป Face Off (2011)
If anybody should be against this, it's you.ถ้าจะมีคนต่อต้านเรื่องนี้ มันต้องเป็นนาย You Bury Other Things Too (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be againstHe has good reason to be against the plan.
be againstThat is to say, their behavior seems to be against the rules made by adults.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดกฎหมาย(v) be illegal, See also: be against the law, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: กสท. ยืนยันว่าบริการอินเทอร์เน็ตฟรีของทศท. นั้นผิดกฎหมาย, Thai Definition: ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าฝืนระเบียบ[fāfeūn rabīep] (v, exp) EN: be against the regulations
ขัดแย้งกับกฎหมาย[khatyaēng kap kotmāi] (v, exp) EN: come into collision with the law ; be against the law
ผิดกฎหมาย[phit kotmāi] (v, exp) EN: be illegal ; be against the law
ผิดระเบียบ[phit rabīep] (v, exp) EN: be against the rules ; break a regulation ; be not allowed  FR: enfreindre le règlement
ผิดศีลธรรม[phit sīntham =phit sīlatham] (v) EN: be against morality ; be immoral  FR: être opposé à la morale ; offenser la morale

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top