ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basic salt

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basic salt-, *basic salt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basic saltเกลือเบส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าง(n) alkaline salt, See also: basic salt, potash, lye, Syn. น้ำด่าง, Example: หากดวงตาได้รับสารที่เป็นกรดหรือด่างจะเป็นอันตราย, Thai Definition: สารประกอบจำพวกไฮดรอกไซด์ของโลหะแอลคาไล ซึ่งละลายน้ำได้ดี มีรสฝาด ถูกมือลื่นคล้ายสบู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[dāng] (n, exp) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye  FR: sel alcalin [ m ] ; alcali [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩基性塩[えんきせいえん, enkiseien] (n) basic salt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salt \Salt\, n. [AS. sealt; akin to OS. & OFries. salt, D. zout,
   G. salz, Icel., Sw., & Dan. salt, L. sal, Gr. ?, Russ. sole,
   Ir. & Gael. salann, W. halen, of unknown origin. Cf. {Sal},
   {Salad}, {Salary}, {Saline}, {Sauce}, {Sausage}.]
   1. The chloride of sodium, a substance used for seasoning
    food, for the preservation of meat, etc. It is found
    native in the earth, and is also produced, by evaporation
    and crystallization, from sea water and other water
    impregnated with saline particles.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, flavor; taste; savor; smack; seasoning.
    [1913 Webster]
 
       Though we are justices and doctors and churchmen . .
       . we have some salt of our youth in us. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, also, piquancy; wit; sense; as, Attic salt.
    [1913 Webster]
 
   4. A dish for salt at table; a saltcellar.
    [1913 Webster]
 
       I out and bought some things; among others, a dozen
       of silver salts.           --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   5. A sailor; -- usually qualified by old. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Around the door are generally to be seen, laughing
       and gossiping, clusters of old salts. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   6. (Chem.) The neutral compound formed by the union of an
    acid and a base; thus, sulphuric acid and iron form the
    salt sulphate of iron or green vitriol.
    [1913 Webster]
 
   Note: Except in case of ammonium salts, accurately speaking,
      it is the acid radical which unites with the base or
      basic radical, with the elimination of hydrogen, of
      water, or of analogous compounds as side products. In
      the case of diacid and triacid bases, and of dibasic
      and tribasic acids, the mutual neutralization may vary
      in degree, producing respectively basic, neutral, or
      acid salts. See Phrases below.
      [1913 Webster]
 
   7. Fig.: That which preserves from corruption or error; that
    which purifies; a corrective; an antiseptic; also, an
    allowance or deduction; as, his statements must be taken
    with a grain of salt.
    [1913 Webster]
 
       Ye are the salt of the earth.     --Matt. v. 13.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. Any mineral salt used as an aperient or cathartic,
    especially Epsom salts, Rochelle salt, or Glauber's salt.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Marshes flooded by the tide. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Above the salt}, {Below the salt}, phrases which have
    survived the old custom, in the houses of people of rank,
    of placing a large saltcellar near the middle of a long
    table, the places above which were assigned to the guests
    of distinction, and those below to dependents, inferiors,
    and poor relations. See {Saltfoot}.
    [1913 Webster]
 
       His fashion is not to take knowledge of him that is
       beneath him in clothes. He never drinks below the
       salt.                 --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {Acid salt} (Chem.)
    (a) A salt derived from an acid which has several
      replaceable hydrogen atoms which are only partially
      exchanged for metallic atoms or basic radicals; as,
      acid potassium sulphate is an acid salt.
    (b) A salt, whatever its constitution, which merely gives
      an acid reaction; thus, copper sulphate, which is
      composed of a strong acid united with a weak base, is
      an acid salt in this sense, though theoretically it is
      a neutral salt.
 
   {Alkaline salt} (Chem.), a salt which gives an alkaline
    reaction, as sodium carbonate.
 
   {Amphid salt} (Old Chem.), a salt of the oxy type, formerly
    regarded as composed of two oxides, an acid and a basic
    oxide. [Obsolescent]
 
   {Basic salt} (Chem.)
    (a) A salt which contains more of the basic constituent
      than is required to neutralize the acid.
    (b) An alkaline salt.
 
   {Binary salt} (Chem.), a salt of the oxy type conveniently
    regarded as composed of two ingredients (analogously to a
    haloid salt), viz., a metal and an acid radical.
 
   {Double salt} (Chem.), a salt regarded as formed by the union
    of two distinct salts, as common alum, potassium aluminium
    sulphate. See under {Double}.
 
   {Epsom salts}. See in the Vocabulary.
 
   {Essential salt} (Old Chem.), a salt obtained by
    crystallizing plant juices.
 
   {Ethereal salt}. (Chem.) See under {Ethereal}.
 
   {Glauber's salt} or {Glauber's salts}. See in Vocabulary.
 
   {Haloid salt} (Chem.), a simple salt of a halogen acid, as
    sodium chloride.
 
   {Microcosmic salt}. (Chem.). See under {Microcosmic}.
 
   {Neutral salt}. (Chem.)
    (a) A salt in which the acid and base (in theory)
      neutralize each other.
    (b) A salt which gives a neutral reaction.
 
   {Oxy salt} (Chem.), a salt derived from an oxygen acid.
 
   {Per salt} (Old Chem.), a salt supposed to be derived from a
    peroxide base or analogous compound. [Obs.]
 
   {Permanent salt}, a salt which undergoes no change on
    exposure to the air.
 
   {Proto salt} (Chem.), a salt derived from a protoxide base or
    analogous compound.
 
   {Rochelle salt}. See under {Rochelle}.
 
   {Salt of amber} (Old Chem.), succinic acid.
 
   {Salt of colcothar} (Old Chem.), green vitriol, or sulphate
    of iron.
 
   {Salt of hartshorn}. (Old Chem.)
    (a) Sal ammoniac, or ammonium chloride.
    (b) Ammonium carbonate. Cf. {Spirit of hartshorn}, under
      {Hartshorn}.
 
   {Salt of lemons}. (Chem.) See {Salt of sorrel}, below.
 
   {Salt of Saturn} (Old Chem.), sugar of lead; lead acetate; --
    the alchemical name of lead being Saturn.
 
   {Salt of Seignette}. Same as {Rochelle salt}.
 
   {Salt of soda} (Old Chem.), sodium carbonate.
 
   {Salt of sorrel} (Old Chem.), acid potassium oxalate, or
    potassium quadroxalate, used as a solvent for ink stains;
    -- so called because found in the sorrel, or Oxalis. Also
    sometimes inaccurately called {salt of lemon}.
 
   {Salt of tartar} (Old Chem.), potassium carbonate; -- so
    called because formerly made by heating cream of tartar,
    or potassium tartrate. [Obs.]
 
   {Salt of Venus} (Old Chem.), blue vitriol; copper sulphate;
    -- the alchemical name of copper being Venus.
 
   {Salt of wisdom}. See {Alembroth}.
 
   {Sedative salt} (Old Med. Chem.), boric acid.
 
   {Sesqui salt} (Chem.), a salt derived from a sesquioxide base
    or analogous compound.
 
   {Spirit of salt}. (Chem.) See under {Spirit}.
 
   {Sulpho salt} (Chem.), a salt analogous to an oxy salt, but
    containing sulphur in place of oxygen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basic \Ba"sic\, a.
   1. (Chem.)
    (a) Relating to a base; performing the office of a base in
      a salt.
    (b) Having the base in excess, or the amount of the base
      atomically greater than that of the acid, or exceeding
      in proportion that of the related neutral salt.
    (c) Apparently alkaline, as certain normal salts which
      exhibit alkaline reactions with test paper.
      [1913 Webster]
 
   2. (Min.) Said of crystalline rocks which contain a
    relatively low percentage of silica, as basalt.
    [1913 Webster]
 
   {Basic salt} (Chem.), a salt formed from a base or hydroxide
    by the partial replacement of its hydrogen by a negative
    or acid element or radical.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

basic ( B EY1 S IH0 K) salt ( S AO1 L T)

 


  

 
basic
 • จำเป็นที่สุด: สำคัญที่สุด [Lex2]
 • พื้นฐาน: รากฐาน, มูลฐาน, อันดับแรก, สำคัญ [Lex2]
 • ธรรมดา[Lex2]
 • เป็นด่าง: ลักษณะด่าง [Lex2]
 • ภาษาเบสิก: โปรแกรมภาษาของคอมพิวเตอร์ [Lex2]
 • (เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับมูลฐาน [Nontri]
 • /B EY1 S IH0 K/ [CMU]
 • (j) /b'ɛɪsɪk/ [OALD]
salt
 • ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา)[Lex2]
 • เกลือแกง: เกลือ [Lex2]
 • เติมเกลือ: โรยเกลือ [Lex2]
 • ซึ่งมีเกลือผสม: ซึ่งมีรสเค็ม [Lex2]
 • (ซอลทฺ) n. เกลือ,กลาสีเรือ,บ่อเกลือ; vt. ใส่เกลือ,จัดให้ได้รับเกลือ, salt away เก็บสงวน. adj. มีเกลือเจือปน. -Phr. (grain of salt สงสัย) -Phr. (worth one's salt สมกับค่าจ้างหรือเงินเดือน) ###SW. saltness n. ###S. sodi [Hope]
 • (n) บ่อเกลือ,เกลือ,กระปุกเกลือ,กะลาสี [Nontri]
 • /S AO1 L T/ [CMU]
 • (n) /s'ɒlt/ [OALD]
 • (v) /s'ɔːlt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top