ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lye

L AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lye-, *lye*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lye(n) น้ำที่ได้จากการละลายสารละลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lye(ไล) n. สารละลายน้ำของpotassium (or sodium) hydroxide สารละลายจากการชะล้าง กรองหรือชง
coflyern. นักบินมือสอง
flyer(ไฟล'เออะ) n. สิ่งที่บินได้ (เช่นนก, แมลง) , นักบิน, สิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง, ขั้นบันได
plyer(ไพล'เออะ) n. คีม, ปากคีม, คีมปากเสือ, ผู้หนีบ, ผู้คีม pl pliers
schoolyearn. ปีการศึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
flyer(n) สิ่งที่บินได้, นักบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lyeน้ำด่าง (จากเถ้าถ่าน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lyeน้ำละลายด่าง, ไลน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not lye ?ไม่ใช้โซดารึ Schindler's List (1993)
Some fellows, and this is what gives whiskey-making a bad name, some fellows use potash or even lye to make the mash quick.สำหรับคนบางคน นี่คือสิ่งที่ ทำให้การทำวิสกี้เสียชื่อ บางคนใช้น้ำด่าง เพื่อที่จะทำให้ผสมกันเร็วขึ้น The Education of Little Tree (1997)
It's just some lye I found laying around.มันเป็นเพียง บาง ฉัน น้ำด่าง ที่ พบ วางรอบ I Spit on Your Grave (2010)
There's a bag of lye in your basement that's half empty.มีถุงโซดาไฟใช้แล้วครึ่งนึง ที่ห้องใต้ดินคุณ Prisoners (2013)
I used the lye to bury our dog last year.ผมใช้โซดาไฟฝังศพหมาเมื่อปีก่อน บอกว่าช่วยตำรวจฟังดูดีกว่า Prisoners (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[dāng] (n, exp) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye  FR: sel alcalin [ m ] ; alcali [ m ]
นักบิน[nakbin] (n) EN: pilot ; aviator ; flyer  FR: pilote [ m ] ; pilote d'avion [ m ] ; aviateur [ m ]
โพลีเอทิลีน[phōlī-ēthilīn] (n) EN: polyethylene (PE)  FR: polyéthylène (PE) [ m ]
ทรงหลายหน้า[song lāi nā] (n, exp) EN: polyhedron   FR: polyédre [ m ]
ทรงหลายหน้าปรกติ[song lāi nā prokkati] (n, exp) EN: regular polyhedron   FR: polyèdre régulier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LYE L AY1
LYELL L AY2 EH1 L
LYERLA L AY2 ER1 L AH0
LYERLY L AY1 ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lye (n) lˈaɪ (l ai1)
lyes (n) lˈaɪz (l ai1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莱伊尔[Lái yī ěr, ㄌㄞˊ ㄧ ㄦˇ, / ] Lyell (name); Sir Charles Lyell (1797-1875), Scottish geologist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
ピンクちらし[pinku chirashi] (n) flyer advertising a sex-related business [Add to Longdo]
フライヤー[furaiya-] (n) (1) flier; flyer; (2) fryer; frier [Add to Longdo]
ポリ[pori] (pref) (1) poly-; (n) (2) polyethylene; (3) (abbr) (sl) (derog) police; (P) [Add to Longdo]
ポリエステル[poriesuteru] (n) polyester [Add to Longdo]
ポリエステル繊維[ポリエステルせんい, poriesuteru sen'i] (n) polyester fiber; polyester fibre [Add to Longdo]
ポリエチレン[poriechiren] (n) polyethylene; (P) [Add to Longdo]
ポリエチレンテレフタラート[poriechirenterefutara-to] (n) polyethylene terephthalate [Add to Longdo]
ポリエチレンテレフタレート[poriechirenterefutare-to] (n) polyethylene-telephthalate; PET [Add to Longdo]
ポリエチレン樹脂[ポリエチレンじゅし, poriechiren jushi] (n) polyethylene resin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lye \Lye\, n.
   A falsehood. [Obs.] See {Lie}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lye \Lye\, n. [Written also {lie} and {ley}.] [AS. le['a]h; akin
   to D. loog, OHG. louga, G. lauge; cf. Icel. laug a bath, a
   hot spring.]
   1. A strong caustic alkaline solution of potassium salts,
    obtained by leaching wood ashes. It is much used in making
    soap, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Sodium hydroxide or potassium hydroxide, or a
    concentrated aqueous solution of either compound.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lye \Lye\, n. (Railroad)
   A short side line, connected with the main line; a turn-out;
   a siding. [Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lye
   n 1: a strong solution of sodium or potassium hydroxide

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top