ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potash

P AA1 T AE2 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potash-, *potash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potash(n) ด่าง, Syn. potassium carbonate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potash(พอท'แทช) n. potassium carbonate, potassium hydroxide, potassium oxide
caustic potashn. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potashโพแทช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potashโพแทช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
potashโพแทช, แร่ชนิดหนึ่งมีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ เกิดปนอยู่ในชั้นของเกลือหินแร่ชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Potash industry and tradeอุตสาหกรรมโพแทช [TU Subject Heading]
Potash mines and miningเหมืองโพแทชและการทำเหมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some fellows, and this is what gives whiskey-making a bad name, some fellows use potash or even lye to make the mash quick.สำหรับคนบางคน นี่คือสิ่งที่ ทำให้การทำวิสกี้เสียชื่อ บางคนใช้น้ำด่าง เพื่อที่จะทำให้ผสมกันเร็วขึ้น The Education of Little Tree (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[dāng] (n, exp) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye  FR: sel alcalin [ m ] ; alcali [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POTASH P AA1 T AE2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potash (n) pˈɒtæʃ (p o1 t a sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalifeldspat { m } [ min. ]potash feldspar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ石鹸;加里石鹸[カリせっけん, kari sekken] (n) potash soap [Add to Longdo]
カリ長石[カリちょうせき, kari chouseki] (n) potash feldspar [Add to Longdo]
カリ肥料[カリひりょう, kari hiryou] (n) potash fertilizer; potash fertiliser [Add to Longdo]
ポタシウム[potashiumu] (n) potassium [Add to Longdo]
黄血塩[おうけつえん, ouketsuen] (n) (See フェロシアン化カリウム) yellow prussiate of potash [Add to Longdo]
加里(ateji)[かり, kari] (n) (1) (uk) (abbr) (See カリウム) potassium; (2) (col) potash [Add to Longdo]
苛性カリ;苛性加里[かせいカリ, kasei kari] (n) caustic potash; potassium hydroxide [Add to Longdo]
軟石鹸[なんせっけん, nansekken] (n) (See カリ石鹸) soft soap (esp. potash soap) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potash \Pot"ash`\, n. [Pot + ash.] (Chem.)
   (a) The hydroxide of potassium hydrate, a hard white brittle
     substance, {KOH}, having strong caustic and alkaline
     properties; -- hence called also {caustic potash}.
   (b) The impure potassium carbonate obtained by leaching wood
     ashes, either as a strong solution (lye), or as a white
     crystalline (pearlash).
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potash
   n 1: a potassium compound often used in agriculture and industry
      [syn: {potash}, {caustic potash}, {potassium hydroxide}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top