ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

axis

AE1 K S AH0 S   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axis-, *axis*, axi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
axis[N] แกน, See also: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว, Syn. axle, pole, shaft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
epistaxisเลือดกำเดาไหล
geotaxisn. การเคลื่อนเข้าหาหรือห่างจากแรงศูนย์ถ่วง.
heterotaxisn. อวัยวะหรือส่วนของอวัยวะที่อยู่ผิดตำแหน่งการจัดรูปแบบที่ผิดปกติ.
parapraxisn. พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล,การไม่สารมารถ เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
prophylaxis(โพรฟะแลค'ซิส) n. การป้องกันโรค,การป้องกัน,วิธีป้องกัน, Syn. prevention
x-axis(เอคซฺ'แอคซิส) n. แกนหรือเส้นแนวนอน (แกนX) ของวิชาคณิตศาสตร์ในระบบแนวราบของRene Descartes (นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส) pl. x-axes
y-axis(ไว'แอค'ซิส) n. แกนYในทางคณิตศาสตร์ pl. y-axes

English-Thai: Nontri Dictionary
axis(n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axisแกน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axisเส้นแกน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
axisแกน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
axisแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axis๑. แกน, แกนหมุน, เส้นแกน๒. กระดูกคอชิ้นที่สอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axisแกน, อักษะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
axis of foldแกนชั้นหินคดโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
axis of perspectiveแกนทัศนมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axis of rotationแกนหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axis of symmetryแกนสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Axis Cylinderแอกซิสไซลินเดอร์ [การแพทย์]
Axis Deviation, Leftแกนเบี่ยงเบนไปทางซ้าย [การแพทย์]
Axis Deviation, Rightแกนเบนไปทางขวา, แกนเบี่ยงเบนไปทางขวา [การแพทย์]
axis of damaxis of dam, เส้นผ่านศูนย์กลางเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Axis of depressionแกนดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
axis of symmetryแกนสมมาตร, เส้นตรง L จะเป็นแกนสมมาตรของจุด P และจุด Q เมื่อลากส่วนของเส้นตรง PQ แล้ว L จะแบ่งครึ่งและตั้งได้ฉากกับส่วนของเส้นตรง PQ และในกรณีนี้กล่าวได้ว่าจุด P สมมาตรกับจุด Q    L จะเป็นแกนสมมาตรของเส้นโค้ง C หรือ รูป A ใด ๆ เมื่อทุก ๆ จุดบนเส้นโค้งหรือบนรูปนั้นสมม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Axis, Horizontalแกนในแนวนอน, แกนนอน [การแพทย์]
Axis, Longแกนยาว [การแพทย์]
Axis, Longitudinalแกนตามยาว, มุมที่แกนยาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our axis of advance is headed right for that camp.ตอนแรกเราจะเดินทัพไปเอง ด้วยเส้นทางเหล่านี้.. The Great Raid (2005)
Three Bees, KDH, Dypraxa. What's the story on that axis of evil?3Bs, KDH, ไดแพรกซา เรื่องชั่วๆของพวกนี้มันเป็นยังไง? The Constant Gardener (2005)
See, the Taj was designed using axial force, a series of internal forces along a longitudinal axis.ดูนั่นซิครับ ทัชมาฮาล ถูกออกแบบโดยใช้แกนบังคับ ชิ้นส่วนภายนอกขนานไปตามยาวกับแกน English, Fitz or Percy (2005)
Because Mercury is the only planet that does not rotate on its axis.เพราะว่าดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ เพียงดวงเดียว ที่ไม่ได้หมุนรอบแกนมันเอง Charlie Bartlett (2007)
you know, if this person has an axis-1 condition, her release wouldn't be as important as whether or not she keeps to her medications.รู้มั้ย ถ้าผู้หญิงคนนี้มีอาการอะไร อาการของเธออาจไม่สำคัญเท่าการที่เธอกินยาหรือไม่ได้กิน The Instincts (2008)
Well, using the hotel and the body dump as axis points, we're looking at about a 50-mile radius.เริ่มจากโรงแรม, และจุดทิ้งศพเป็นที่สุดท้าย เรากำลังมองหาอยู่ในรัศมี ประมาณ 50 ไมล์ Bone Voyage (2009)
This is the left hook that floored Captain Axis, remember?ฮุกซ้ายนี้น็อกกัปตันเอซิสมาแล้ว จำได้ไหม? Watchmen (2009)
Yeah, I think that losing Allison has spun you off your axis a little.ใช่,ผมคิดว่าการสูญเสียอลิสัน ทำให้คุณเสียหลัก. Knowing (2009)
It's called the Axis Mundi.มันชื่อ axis mundi Dark Side of the Moon (2010)
If the universe rotates on its axis and you somehow remain perfectly still, it would be possible to go to any time and place in the universe -- an exciting discovery, except that we now know that the universe does not rotate.เขาพบว่าพวกเขาได้ ถ้าจักรวาลหมุนในแกนของมัน และคุณอย่างใดยังคงอยู่ อย่างสมบูรณ์แบบยังคง Is Time Travel Possible? (2010)
Clean breaks through both femurs on a horizontal axis.หักผ่านกระดูกทั้งสองข้าง ในแนวขวาง Sketchy (2010)
Back in WWII, a group of fleeing Nazi special agents formed a society of assassins to secretly revenge the Axis of power. This group is called the Society Involving No-so-good Stuff.ย้อนกลับไปใน WWII กลุ่มสายลับพิเศษของนาซีผู้ปลดปล่อยแห่งกลุ่มลอบสังหารเพื่อล้างแค้น The Axis of power Agents of Secret Stuff (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
axisThe hand on its axis turns at 10 revolutions per hour.
axisThe earth revolves on its axis.
axisHe played an important part like an axis.
axisYou stand the axis on the base and then proceed to stack up each part, staggering their position.
axisIt's common knowledge that the earth turns on its axis.
axisThe Earth rotates on its axis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกนโลก[N] axis, Example: ฤดูกาลถูกกำหนดโดยตำแหน่งแกนโลกที่นับเนื่องจากดวงอาทิตย์, Thai definition: ใจกลาง หรือจุดศูนย์กลางของโลก
ฝ่ายอักษะ[N] axis, See also: axis powers, the Axis, Ant. ฝ่ายพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร, Example: ในระยะก่อนที่เพริล ฮาร์เบอร์จะถูกโจมตี ฝ่ายอักษะได้มีอิทธิพลครอบงำทรัพย์สินทางการเงินของสหรัฐอเมริกา, Thai definition: กลุ่มประเทศอันประกอบด้วย เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่นที่ร่วมเป็นแกนร่วมรบกับกลุ่มประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2
อักษะ[N] axis, See also: core, Syn. เพลา, แกน, Notes: (สันสกฤต)
อักษะ[N] Axis, See also: Axis powers, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัท และอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศที่เป็นกลางถูกควบคุมโดยฝ่ายอักษะ, Thai definition: กลุ่มประเทศที่รบกับฝ่ายสัมพันธ์มิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2
แกน[N] axle, See also: axis, spindle, Example: ระหว่างล้อสองข้างของเกวียนมีแกนเป็นตัวยึดและบังคับการหมุนของล้อทั้ง 2 ข้างให้พร้อมกัน, Count unit: แกน, Thai definition: วัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่, วัตถุแข็งที่มีสิ่งอื่นหุ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core   FR: axe [m]
แกน[n.] (kaēn) EN: axle ; axis ; spindle   FR: axe [m] ; pivot [m]
แกนสมมาตร[n. exp.] (kaēn sommāt) EN: axis of symmetry   FR: axe de symétrie [m]
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
การป้องกันโรค[n. exp.] (kān pǿngkan rōk) EN: prevention of disease ; prophylaxis   FR: prophylaxie [f]
กระดูกแอ็กซิส[n.] (kradūk aeksis) EN: axis   FR: axis [m] ; deuxième vertèbre cervicale [f]
เลือดกำเดา[n. exp.] (leūat kamdāo) EN: nose bleed ; epistaxis   
เลือดกำเดาไหล[n. exp.] (leūat kamdāo lai) EN: nose bleed ; epistaxis   FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AXIS    AE1 K S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
axis    (n) ˈæksɪs (a1 k s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhóu, ㄓㄡˊ, / ] axis; axle, #6,010 [Add to Longdo]
主轴[zhǔ zhóu, ㄓㄨˇ ㄓㄡˊ, / ] axis; principal axis (in mechanics, optics, botany etc); main axle (of engine), #28,345 [Add to Longdo]
转轴[zhuàn zhóu, ㄓㄨㄢˋ ㄓㄡˊ, / ] axis of rotation, #47,403 [Add to Longdo]
对称轴[duì chèn zhóu, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄓㄡˊ, / ] axis of symmetry; central axis (in Chinese architecture), #78,728 [Add to Longdo]
旋转轴[xuán zhuǎn zhóu, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄡˊ, / ] axis of rotation, #124,871 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achse {f} | Achsen {pl} | sich um die eigene Achse drehenaxis | axes | to turn on its own axis [Add to Longdo]
Achsenmächte pk [hist.]Axis Powers [Add to Longdo]
Erdachse {f}axis of the earth [Add to Longdo]
Symmetrieachse {f}axis of symmetry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクシス[, akushisu] (n) axis [Add to Longdo]
アレロタクシス[, arerotakushisu] (n) allelotaxis; allelotaxy [Add to Longdo]
ヨコシマクロダイ[, yokoshimakurodai] (n) bigeye emperor (Monotaxis grandoculis) [Add to Longdo]
悪の枢軸[あくのすうじく, akunosuujiku] (exp) Axis of Evil (Iran, Iraq & North Korea) [Add to Longdo]
営業区域[えいぎょうくいき, eigyoukuiki] (n) business zone (e.g. for taxis, buses, etc.); business domain; sales route [Add to Longdo]
横軸[よこじく, yokojiku] (n,adj-no) abscissa; horizontal axis [Add to Longdo]
花軸[かじく, kajiku] (n) rachis (floral axis) [Add to Longdo]
回転軸[かいてんじく, kaitenjiku] (n) axis of revolution [Add to Longdo]
機軸[きじく, kijiku] (n) axis; axle; plan; contrivance [Add to Longdo]
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
座標軸[ざひょうじく, zahyoujiku] (xy) coordinate axis [Add to Longdo]
[じく, jiku] axis [Add to Longdo]
縦軸[じょうじく, joujiku] vertical axis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axis \Ax"is\, n.; pl. {Axes}. [L. axis axis, axle. See {Axle}.]
   A straight line, real or imaginary, passing through a body,
   on which it revolves, or may be supposed to revolve; a line
   passing through a body or system around which the parts are
   symmetrically arranged.
   [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A straight line with respect to which the
    different parts of a magnitude are symmetrically arranged;
    as, the axis of a cylinder, i. e., the axis of a cone,
    that is, the straight line joining the vertex and the
    center of the base; the axis of a circle, any straight
    line passing through the center.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The stem; the central part, or longitudinal
    support, on which organs or parts are arranged; the
    central line of any body. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.)
    (a) The second vertebra of the neck, or {vertebra
      dentata}.
    (b) Also used of the body only of the vertebra, which is
      prolonged anteriorly within the foramen of the first
      vertebra or atlas, so as to form the odontoid process
      or peg which serves as a pivot for the atlas and head
      to turn upon.
      [1913 Webster]
 
   5. (Crystallog.) One of several imaginary lines, assumed in
    describing the position of the planes by which a crystal
    is bounded.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fine Arts) The primary or secondary central line of any
    design.
    [1913 Webster]
 
   {Anticlinal axis} (Geol.), a line or ridge from which the
    strata slope downward on the two opposite sides.
 
   {Synclinal axis}, a line from which the strata slope upward
    in opposite directions, so as to form a valley.
 
   {Axis cylinder} (Anat.), the neuraxis or essential, central
    substance of a nerve fiber; -- called also {axis band},
    {axial fiber}, and {cylinder axis}.
 
   {Axis in peritrochio}, the wheel and axle, one of the
    mechanical powers.
 
   {Axis of a curve} (Geom.), a straight line which bisects a
    system of parallel chords of a curve; called a {principal
    axis}, when cutting them at right angles, in which case it
    divides the curve into two symmetrical portions, as in the
    parabola, which has one such axis, the ellipse, which has
    two, or the circle, which has an infinite number. The two
    axes of the ellipse are the {major axis} and the {minor
    axis}, and the two axes of the hyperbola are the
    {transverse axis} and the {conjugate axis}.
 
   {Axis of a lens}, the straight line passing through its
    center and perpendicular to its surfaces.
 
   {Axis of a microscope} or {Axis of a telescope}, the straight
    line with which coincide the axes of the several lenses
    which compose it.
 
   {Axes of co["o]rdinates in a plane}, two straight lines
    intersecting each other, to which points are referred for
    the purpose of determining their relative position: they
    are either rectangular or oblique.
 
   {Axes of co["o]rdinates in space}, the three straight lines
    in which the co["o]rdinate planes intersect each other.
 
   {Axis of a balance}, that line about which it turns.
 
   {Axis of oscillation}, of a pendulum, a right line passing
    through the center about which it vibrates, and
    perpendicular to the plane of vibration.
 
   {Axis of polarization}, the central line around which the
    prismatic rings or curves are arranged. --Brewster.
 
   {Axis of revolution} (Descriptive Geom.), a straight line
    about which some line or plane is revolved, so that the
    several points of the line or plane shall describe circles
    with their centers in the fixed line, and their planes
    perpendicular to it, the line describing a surface of
    revolution, and the plane a solid of revolution.
 
   {Axis of symmetry} (Geom.), any line in a plane figure which
    divides the figure into two such parts that one part, when
    folded over along the axis, shall coincide with the other
    part.
 
   {Axis of the} {equator, ecliptic, horizon} (or other circle
    considered with reference to the sphere on which it lies),
    the diameter of the sphere which is perpendicular to the
    plane of the circle. --Hutton.
 
   {Axis of the Ionic capital} (Arch.), a line passing
    perpendicularly through the middle of the eye of the
    volute.
 
   {Neutral axis} (Mech.), the line of demarcation between the
    horizontal elastic forces of tension and compression,
    exerted by the fibers in any cross section of a girder.
 
   {Optic axis of a crystal}, the direction in which a ray of
    transmitted light suffers no double refraction. All
    crystals, not of the isometric system, are either uniaxial
    or biaxial.
 
   {Optic axis}, {Visual axis} (Opt.), the straight line passing
    through the center of the pupil, and perpendicular to the
    surface of the eye.
 
   {Radical axis of two circles} (Geom.), the straight line
    perpendicular to the line joining their centers and such
    that the tangents from any point of it to the two circles
    shall be equal to each other.
 
   {Spiral axis} (Arch.), the axis of a twisted column drawn
    spirally in order to trace the circumvolutions without.
 
   {Axis of abscissas} and {Axis of ordinates}. See {Abscissa}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axis \Ax"is\, n. [L.] (Zool.)
   The spotted deer ({Cervus axis} or {Axis maculata}) of India,
   where it is called {hog deer} and {parrah} (Moorish name).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 axis
   n 1: a straight line through a body or figure that satisfies
      certain conditions
   2: the main stem or central part about which plant organs or
     plant parts such as branches are arranged
   3: in World War II the alliance of Germany and Italy in 1936
     which later included Japan and other nations; "the Axis
     opposed the Allies in World War II"
   4: a group of countries in special alliance [syn: {bloc},
     {axis}]
   5: the 2nd cervical vertebra; serves as a pivot for turning the
     head [syn: {axis}, {axis vertebra}]
   6: the center around which something rotates [syn: {axis}, {axis
     of rotation}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AXIS
     Apache eXtensible Interaction System (Apache, SOAP)
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 axis
  1. axis; axle
  2. heaven; sky

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top