ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ark

AA1 R K   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ark-, *ark*
English-Thai: Longdo Dictionary
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
theme park(n) สวนสนุก
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
market segmentส่วนตลาด
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ark[N] เรือโนอา, See also: เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดยโนอา ในคัมภีร์ไบเบิล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ark(อาร์คฺ) n. เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดย Noah (ในคัมภีร์ไบเบิล) ,ที่หลบภัย,หีบ
ark.abbr. Arkansas
arkansas(อาร์'คันซัส) n. ชื่อมลรัฐในอเมริกา. -Arkansan, Arkansian n., adj.
arkwright(อาร์ค'ไรทฺ) n. คนสร้างหีบหรือเรือสี่เหลี่ยม (maker of arks or chests)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
angostura bark(แอง' โกสทูระ) เปลือกหอยของต้นไม้จำพวก Galipea officinalis หรือ G. cusparia ใช้ทำเป้นยา (-angrily adjv.
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic (al) adj. -autarkist n.
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
bench-markn. จุดสูง,จุดมาตรฐาน, Syn. norm -Conf. benchmark

English-Thai: Nontri Dictionary
ark(n) เรือ
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
bark(vi) เห่า,ร้อง
bark(vt) ลอกหนัง,กะเทาะเปลือก,ลอกเปลือก
birthmark(n) ไฝ,ปาน
BLACK black market(n) ตลาดมืด
bookmark(n) ที่คั่นหนังสือ
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
CHECK check mark(n) เครื่องหมายถูก
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Arkansas stoneหินอาร์คันซอ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arkoseหินอาร์โคส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arkosic sandstoneหินทรายอาร์โคส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ark of the Covenant (n ) หีบแห่งพันธสัญญา บรรจุบัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It's just like Noah's ark.เหมือนกับโนอาห์อาร์คเลย Oh, God! (1977)
It's a possible resting place of the Lost Ark.เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสถานที่อยู่ของ หีบที่หายไป. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The Ark of the Covenant.หีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The Hebrews put the broken pieces in the Ark. When they settled in Canaan,พวกฮิบรู นำเอาหินที่แตกละเอียดใส่ในหีบ ตอนที่พวกเขาตั้งรกรากที่คานนาน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And the museum gets the Ark when we're finished?และพิพิธภัณฑ์ จะได้หีบฯ หลังจากที่เสร็จเรื่อง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Where the Ark was kept.- ที่ซึ่งเก็บซ่อนหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
What does this Ark look like?หีบนี่ หน้าตาเป็นอย่างไร? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The Bible speaks of the Ark laying waste to entire regions.คัมภีร์ไบเบิ้ลพูดถึงหีบว่า ก่อให้เกิดการทำลายไปทั่วทั้งภูมิภาค Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
An army which carries the Ark before it is invincible.กองทัพที่มีหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์... ...จะสามารถเอาชนะได้ในทุกสงคราม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They want you to get the Ark before the Nazis do and they'll pay handsomely.พวกเขาต้องการให้คุรไปเอาหีบฯ ก่อนที่ พวกนาซีจะได้มันไป พวกเขาจ่ายไม่อั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- The Ark of the Covenant...- หีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arkDo you know Noah's ark?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อัญประกาศ[n.] (anyaprakāt) EN: quotation marks   FR: guillemets [mpl]
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt dīo) EN: single quotation marks ; ' '   
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
ฉลาม [n.] (chalām) EN: shark   FR: requin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARK    AA1 R K
ARKO    AA1 R K OW0
ARKLA    AA1 R K L AH0
ARKIN    AA1 R K IH2 N
ARKOSE    AA0 R K OW1 S
ARKADY    AA2 R K EY1 D IY0
ARKADI    AA1 R K AH0 D IY0
ARKLA'S    AA1 R K L AH0 Z
ARKIN'S    AA1 R K IH2 N Z
ARKANSAS    AA1 R K AH0 N S AA2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ark    (n) ˈaːk (aa1 k)
arks    (n) ˈaːks (aa1 k s)
Arkansas    (n) ˈaːkənsɔː (aa1 k @ n s oo)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方舟[fāng zhōu, ㄈㄤ ㄓㄡ, ] ark, #17,085 [Add to Longdo]
阿肯色州[Ā kěn sè zhōu, ㄚ ㄎㄣˇ ㄙㄜˋ ㄓㄡ, ] Arkansas, US state, #57,364 [Add to Longdo]
阿肯色[Ā kěn sè, ㄚ ㄎㄣˇ ㄙㄜˋ, ] Arkansas, US state, #121,347 [Add to Longdo]
约柜[yuē guì, ㄩㄝ ㄍㄨㄟˋ, / ] Ark of the Covenant [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
starkแข็ง, แรง
stärkerแข็งกว่า แรงกว่า, See also: stark
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Parkett(n) |das, pl. Parketts/Parkette| พื้นปาร์เก้, See also: der Boden
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า
Herzinfarkt(n) |der, pl. Herzinfarkte| หัวใจล้มเหลว เช่น Vichai hat einen Herzinfarkt gleich nach dem Essen bekommen. คุณวิชัยมีอาการหัวใจล้มเหลวหลังทานอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arkade {f}; Wandelgang {m} | Arkaden {pl}; Wandelgänge {pl}ambulatory | ambulatories [Add to Longdo]
Arktis {f}arctic [Add to Longdo]
Bundeslade {f}Ark of (the) Covenant [Add to Longdo]
arktisch {adj}arctic [Add to Longdo]
Arkansastyrann {m} [ornith.]Western Kingbird [Add to Longdo]
Arktischer Ozean; Nordpolarmeer {n}Arctic Ocean [Add to Longdo]
Arkansas (US-Bundesstaat)Arkansas (AR) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テープ終わりマーク[テープおわりマーク, te-pu owari ma-ku] end-of-tape mark [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing [Add to Longdo]
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market [Add to Longdo]
パーク[ぱーく, pa-ku] park (vs) [Add to Longdo]
ファイル終わりマーク[ファイルおわりマーク, fairu owari ma-ku] end-of-file mark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
桃源境[とうげんきょう, tougenkyou] Arkadien, -Eden [Add to Longdo]
桃源郷[とうげんきょう, tougenkyou] Arkadien, -Eden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ark \Ark\ ([aum]rk), n. [OE. ark, arke, arche, AS. arc, earc,
   earce, fr. L. arca, fr. arcere to inclose, keep off; akin to
   Gr. 'arkei^n to keep off.]
   1. A chest, or coffer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bearing that precious relic in an ark. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Jewish Hist.) The oblong chest of acacia wood, overlaid
    with gold, which supported the mercy seat with its golden
    cherubs, and occupied the most sacred place in the
    sanctuary. In it Moses placed the two tables of stone
    containing the ten commandments. Called also the {Ark of
    the Covenant}.
    [1913 Webster]
 
   3. The large, chestlike vessel in which Noah and his family
    were preserved during the Deluge. --Gen. vi. Hence: Any
    place of refuge.
    [1913 Webster]
 
   4. A large flatboat used on Western American rivers to
    transport produce to market.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ark
   n 1: (Judaism) sacred chest where the ancient Hebrews kept the
      two tablets containing the Ten Commandments [syn: {Ark},
      {Ark of the Covenant}]
   2: a boat built by Noah to save his family and animals from the
     flood

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ark /ɑrk/
  ark

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top