ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

argosy

AA1 R G AH0 S IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argosy-, *argosy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argosy[N] เรือขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะสำหรับขนส่งสินค้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argosy(อาร์'โกซี) n. เรือสินค้าขนาดใหญ่, กลุ่มเรือสินค้า, สินค้าจำนวนมาก (opulent supply)

English-Thai: Nontri Dictionary
argosy(n) เรือสินค้าขนาดใหญ่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเภา[N] argosy, See also: junk, Syn. เรือสำเภา, Example: ตำแหน่งจุ้นจู๊ (นายสำเภา) ทำหน้าที่แล่นสำเภา และค้าขายกับต่างประเทศ, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน แล่นด้วยใบ
ตะเภา[N] argosy, See also: Chinese junk, Syn. เรือตะเภา, เรือสะเภา, เรือสำเภา, Example: ปู่ของเขาโล้ตะเภามาจากเมืองจีน, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน ใช้แล่นด้วยใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำเภา[n.] (samphao = samphāo) EN: Chinese junk ; argosy   FR: jonque chinoise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARGOSY    AA1 R G AH0 S IY0
ARGOSYSTEM    AA1 R G OW0 S IH2 S T AH0 M
ARGOSYSTEMS    AA1 R G OW0 S IH2 S T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
argosy    (n) ˈaːgəsiː (aa1 g @ s ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Argosy \Ar"go*sy\, n.; pl. {Argosies}. [Earlier ragusy, fr.
   ragusa meaning orig. a vessel of Ragusa.]
   A large ship, esp. a merchant vessel of the largest size.
   [1913 Webster]
 
      Where your argosies with portly sail . . .
      Do overpeer the petty traffickers.    --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 argosy
   n 1: one or more large merchant ships

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top