ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

area code

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -area code-, *area code*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
area codeเลขหน่วยที่หมายถึงเขตโทรศัพท์ของส่วนต่าง ๆ ของประเทศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leave your name and home phone number, area code first, please.ฝากชื่อและเบอร์ รหัสเขตไว้ Punch-Drunk Love (2002)
Area Code 801.รหัสพื้นที่คือ 801 The Boy with the Answer (2010)
What area code is 202?202 นี่มันรหัสเมืองอะไร Safe Haven (2010)
Uh, the 418 area code is quebec.รหัสพื้นที่418คือรัฐคิวเบก แคนาดา A New Hope (2012)
Where is this area code anyways?ยังไงก็เถอะ มันเป็นเลขโทรศัพท์จากเขตไหน? Gamma Zeta Die! (2013)
The area code and the prefix are the same.รหัสโทรพื้นที่กับเบอร์ขึ้นต้นเหมือนกันเป๊ะ Gamma Zeta Die! (2013)
Area code 1-5-6 is reserved for telemarketers, so I'm guessing no.รหัสพื้นที่ 156 สงวนไว้สำหรับ การขายของทางโทรศัพท์ ดังนั้น ผมคิดว่าไม่ใช่ Wedding in Red (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
area codeDo I have to dial the area code, too?
area codeMy home phone number is, area code two-oh-one, one-two-three, four-five-six-seven.
area codeThat's area code 213-486-2435.
area codeThe number is 932-8647, but I don't know the area code.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รหัสทางไกล(n) area code, Example: ก่อนกดหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้ง ต้องกดรหัสทางไกลเสียก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รหัสทางไกล[rahat thāng klai] (n, exp) EN: area code
รหัสโทรศัพท์[rahat thōrasap] (n, exp) EN: area code  FR: indicatif téléphonique [ m ] ; préfixe [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
区号[qū hào, ㄑㄩ ㄏㄠˋ, / ] area code, #49,485 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリアコード[eriako-do] (n) { comp } area code [Add to Longdo]
市外局番;市街局番(iK)[しがいきょくばん, shigaikyokuban] (n) (telephone) area code [Add to Longdo]
地域コード[ちいきコード, chiiki ko-do] (n) { comp } local code; area code [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code [Add to Longdo]
地域コード[ちいきコード, chiiki ko-do] local code, area code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  area code
      n 1: a number usually of 3 digits assigned to a telephone area
           as in the United States and Canada

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top