ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

act upon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -act upon-, *act upon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act upon(phrv) มีผลต่อ, Syn. act on
act upon(phrv) ทำตาม, See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง, Syn. act on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It doesn't mean that they necessarily act upon it a 100 percent of the time.แต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ต้องทำตาม 100% ทุกครั้ง The Corporation (2003)
That's because I over-think things and then don't act upon them.นั่นเพราะฉันคิดมากเกินไป แล้วก็ไม่ทำตามนั้น When I Think About You I Shred Myself (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
act uponYou had better act upon his advice.

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い出しっぺ;言い出しっ屁;言出しっ屁;言出しっぺ[いいだしっぺ, iidashippe] (exp) the one who brought it up; the one who calls attention to a fart is in fact the farter; the one who brings up a subject must be the first to act upon it [Add to Longdo]
忠告に従う[ちゅうこくにしたがう, chuukokunishitagau] (exp, v5u) to follow advice; to act upon advice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 act upon
   v 1: have and exert influence or effect; "The artist's work
      influenced the young painter"; "She worked on her friends
      to support the political candidate" [syn: {influence}, {act
      upon}, {work}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top