ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

act on

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -act on-, *act on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act on(phrv) มีผลต่อ
act on(phrv) ทำตาม, See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
act one's age(idm) ทำตัวเป็นผู้ใหญ่, See also: ทำตัวให้สมวัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Act on Diplomatic Privileges and Immunities B.E. 2527พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That you're going to act on what we tell you.ว่าคุณจะต้องทำ ตามที่เราบอก The Constant Gardener (2005)
You are telling me that Saunière's last act on earth..คุณกำลังจะบอกว่า ก่อนที่ โซนิแยร์ จะตาย The Da Vinci Code (2006)
To act on selfish impulse.ทำทุกอย่างเอาแต่ใจตัว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I won't act on it...ผมยังไม่ลงมือหรอก An Inconvenient Lie (2007)
You forced us to act On a false assumption.คุณบังคับให้เราทำไปบนการคาดการที่ผิด 97 Seconds (2007)
I've decided to act on that promise I hope you understand.พี่ก็คิดซะว่าเป็นตอนนี้ก็แล้วกันนะ คิดว่าพี่คงเข้าใจนะ Sex Is Zero 2 (2007)
Look, all I'm asking you to do is just act on her behalf.นี่ ผมแค่ขอร้องให้คุณเป็นตัวแทนให้เธอ The Brave One (2007)
How could I act on your behalf, Your Majesty?ข้าจะทำทุกอย่างแทนพระองค์ได้อย่างไร? The Kingdom of the Winds (2008)
You know, if you don't act on that... pretty soon, you know what I'm gonna do?ถ้าลูกไม่พามานะ พ่อจะทำไงรู้มั้ย Made of Honor (2008)
But do you have enough courage to act on it?แต่ขึ้นอยู่กับว่า พวกเจ้ากล้าหรือไม่ ? Three Kingdoms (2008)
You have no right to act on your own! You have taken vows, obedience being one!คุณไม่มีสิทธิทำอย่างนั้น คุณได้สาบานตนที่จะปฏิบัติตาม! Doubt (2008)
Some new intel has just come to our attention and we need to act on it immediately.เรามีข้อมูลใหม่เข้ามา เราจำเป็นต้องรีบทำทันทีค่ะ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
act onAcids act on many things including metals.
act onAcids act on metals.
act onAnimals act on instinct.
act onDoes the medicine act on the stomach?
act onHe does a kind act once a day.
act onI'll act on you advice.
act onI'll act on your advice.
act onI will act on your advice.
act onSay what you will, I will act on my own judgement.
act onThe president urged employees to act on their initiative.
act onThese pills act on the heart.
act onThese pills act on the liver.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้งตำแหน่ง(v) act on behalf of, Example: แม้ไม่ได้เป็น ส.ส.ตั้งแต่ต้น แต่เขาก็รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคตลอดมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทบกระเทือน[krathopkratheūoen] (v) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion  FR: affecter ; toucher
รักษาการ[raksākān] (v, exp) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge  FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
ถอนคำพูด[thøn khamphūt] (v, exp) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; talk back what one has said ; eat one's words  FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.)
ตกข้าว[tokkhāo] (v) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop
ตกเขียว[tokkhīo] (v) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
ビューゲル[byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger [Add to Longdo]
海上衝突予防法[かいじょうしょうとつよぼうほう, kaijoushoutotsuyobouhou] (n) Act on Preventing Collisions at Sea (1892) [Add to Longdo]
気を紛らす[きをまぎらす, kiwomagirasu] (exp, v5s) to distract oneself; to take one's mind off one's worries [Add to Longdo]
港則法[こうそくほう, kousokuhou] (n) Act on Port Regulations (1948) [Add to Longdo]
私利私欲[しりしよく, shirishiyoku] (n, adj-no) desire to act only in one's self-interest; selfish desires [Add to Longdo]
摺動[しゅうどう, shuudou] (n) sliding or moving along a smooth surface with continuous contact on that surface [Add to Longdo]
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 act on
   v 1: carry further or advance; "Can you act on this matter
      soon?" [syn: {pursue}, {follow up on}, {act on}]
   2: regulate one's behavior in accordance with certain
     information, ideas, or advice; "The Founding Fathers acted on
     certain moral principles"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top