ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชื่อฟัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อฟัง-, *เชื่อฟัง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่อฟังก. ทำตามหรือประพฤติตามคำสั่งหรือคำสอน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know, the disobedient ones what play hookey from school.คุณจะรู้ว่าคนที่ไม่ เชื่อฟัง คนสิ่งที่ไม่ไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
I am a boy and I must obey him.ฉันเด็กผู้ชายคนหนึ่งและฉัน ต้องเชื่อฟังเขา The Old Man and the Sea (1958)
- You ask of me, Master? - Obedience and Love.เชื่อฟังและความรัก คือเช่นนี้ Help! (1965)
Help yourself Is that how you obey our rules, impertinent brat?เพื่อว่าวิธีคุณเชื่อฟังกฏของเรา, \ Nimpertinent เด็กสารเลว? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then they will have my dead body not my obedience.เเต่ เขาจะได้ร่างไร้ชีวิตของผมเท่านั้น... ไม่ใช่ความเชื่อฟัง Gandhi (1982)
Remember to listen to Uncle Geng.จำไว้ พวกเจ้าต้องเชื่อฟังท่านลุงกึงนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Stubborn mule, not listening to me.เจ้าลาโง่, ไม่เชื่อฟังข้าเลย. Return of the Condor Heroes (1983)
You'll never do well if you don't obey the rules.เจ้าไม่มีทางทำได้ดีถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่ง. Return of the Condor Heroes (1983)
A Junior has to listen to his Senior.ศิษย์น้องต้องเชื่อฟังศิษย์พี่. Return of the Condor Heroes (1983)
Come, my princess, you must learn to obey me.มาสิ เจ้าหญิงของฉัน เธอต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังนะ Mannequin: On the Move (1991)
Well, don't I feel just sheepish?อา ทำไมฉันรู้สึกเชื่อฟังดีจัง Aladdin (1992)
The worst thing about you is that you never see anyone else's obligations.สิ่งที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับตัวเธอ ก็คือ เธอไม่เคยเชื่อฟัง คำสั่งของคนอื่น Wuthering Heights (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อฟัง[cheūafang] (v) EN: obey ; comply with  FR: obéir ; écouter
เชื่อฟัง[cheūafang] (adj) EN: obedient
เชื่อฟังคำสั่ง[cheūafang khamsang] (v, exp) FR: obéir à un ordre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer to(phrv) อยู่ในความควบคุม, See also: เชื่อฟัง, Syn. respond to
bow before(phrv) เชื่อฟัง, Syn. bend to, bend before
bow to(phrv) เชื่อฟัง, Syn. bend to, bend before
comply(vi) เชื่อฟัง, See also: ทำตาม
conformable(adj) เชื่อฟัง, Syn. obedient, compliant
comply with(phrv) ยอมทำตาม, See also: เชื่อฟัง, ยอมจงรักภักดี, Syn. abide by, conform to
follow through(phrv) เชื่อฟัง
follow(vt) ปฏิบัติตาม, See also: เชื่อฟัง, ทำตาม, Syn. obey, conform, observe, Ant. disregard
listen to(phrv) เชื่อฟัง, See also: สนใจใน
obey(vt) เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. follow, give in, Ant. disobey, reject, ignore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attend(อะเทนดฺ') vt., vi. อยู่กับ, ไป, ไปกับ, รับใช้, ดูแล, เชื่อฟัง, คาดหมาย, ให้ความสนใจ, ตาม.
biddable(บิด'ดะเบิล) adj. เชื่อฟัง, พอที่จะสู้ราคาได้, See also: biddability n., Syn. docile
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม, การยอมให้, การอ่อนข้อให้, การร่วมมือ, การเชื่อฟัง, Syn. agreement
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม, ซึ่งยอมตาม, ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
contumacious(คอนทุเม'เชิส) adj. ดื้อรั้น, แข็งข้อ, ไม่ยอมเชื่อฟัง, See also: contumacity n. ดูcontumacious, Syn. obdurate
deaf(เดฟ) adj. หูหนวก, ไม่ยอมฟัง, ไม่เชื่อฟัง., See also: deafness n. ดูdeaf
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง
disobey(ดิสอะเบ') vt., vi. ไม่เชื่อฟัง
duteous(ดิว'เทียส) adj. เชื่อฟัง, ซื่อสัตว์., See also: duteousness n. ดูduteous

English-Thai: Nontri Dictionary
compliance(n) การยินยอม, การยอมตาม, การเชื่อฟัง, การอ่อนข้อ
compliant(adj) ยินยอม, ซึ่งยอมตาม, ไม่ขัดขืน, ว่าง่าย, ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม, อนุโลม, เชื่อฟัง, ไม่ขัดขืน, ว่าง่าย
deaf(adj) หูตึง, หูหนวก, ไม่ยอมฟัง, ไม่เชื่อฟัง
deafness(n) อาการหูหนวก, อาการหูตึง, การไม่เชื่อฟัง
deference(n) การคล้อยตาม, การยอมตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง, ความเคารพ
disobedience(n) ความดื้อดึง, ความดื้อ, ความดื้อรั้น, ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดื้อแพ่ง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง, ขัดขืน, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดื้อแพ่ง
duteous(adj) เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์, ทำตามหน้าที่, กตัญญู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
従う[したがう, shitagau] (vi) เชื่อฟัง, ทำตามคำสั่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] TH: เชื่อฟัง

German-Thai: Longdo Dictionary
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย
einhalten(vt) |hält ein, hielt ein, hat eingehalten| เชื่อฟัง, ทำตาม, รักษา เช่น die Regeln einhalten, einen Termin einhalten

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top