ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tribes

T R AY1 B Z   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribes-, *tribes*, tribe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribesman[N] ชาวเขา, See also: ชาวดอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง The Road Warrior (1981)
If a fella's written about the hill tribes of northern Burma, well, you're entitled to know if he's ever been further south than Minsk.ถ้าหนุ่มเขียนเกี่ยวกับชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของพม่า ดีที่คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าเขาเคยไปทางใต้กว่ามินสค์ The Russia House (1990)
Someone wants the tribes to destroy each other.แรงจูงใจนั้นคือ... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
These Amazonian tribesmen took on traits of the bugs that bit them.ฉันเจอข้อความเกี่ยวกับชาวเผ่าอเมซอน ที่ได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติพิเศษจากพวกแมลงที่ต่อยพวกเขา Metamorphosis (2001)
Those Amazonian tribesmen were all attacked by swarms.พวกชาวเผ่าอเมซอนนั่นถูกฝูงแมลงจำนวนมากโจมตีด้วยนะ Metamorphosis (2001)
There is still time for us the last of the free tribes to stand together against this tyrant.เรายังมีเวลา... 3 เผ่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ เพื่อยืนหยัดร่วมกัน ต่อสู้กับทรราชย์ The Scorpion King (2002)
Tribesman. Nasty. They steal cattle, food, children.พวกชนเผ่า เลวมาก มาขโมยแพะ อาหาร เด็กๆ The Constant Gardener (2005)
"To unite those tribes and create a nation with only German tribes""เพื่อรวมกลุ่มและสร้างประเทศที่มีแต่คนเยอรมัน" Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
You will report to me on the status of the Han Nation, the surrounding lands, and the tribes.เจ้าจะรายงานให้ข้ารู้ถึงถึงความเคลื่อนไหว ของพวกฮั่น, พื้นที่รอบๆ และพวกชนเผ่าต่างๆ Episode #1.8 (2006)
Thousands of Acholi... and Langi tribesmen from the army.นักรบเผ่าอาโชลีและแลงจี กว่าพันคน The Last King of Scotland (2006)
I read once, in the many North American tribes.ผมเคยอ่านนะ หลาย ๆ ชน เผ่า อเมริกันเหนือ Next (2007)
In many Bedouin tribes, powerful men are encouraged to take multiple wives.ในชนเผ่าเบดูอินจำนวนมาก ผู้ชายที่มีกำลังมากจะเป็นที่สนใจ และได้มีเมียหลายคน The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tribesAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
tribesI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
tribesThe king subjected all the tribes to his rule.
tribesThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..
tribesThere are quite many tribes the world.
tribesThere are still some savage tribes on that island.
tribesThose tribes inhabit the desert all year round.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวดอย[N] hill-man, See also: tribespeople, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, คนภูเขา

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBES    T R AY1 B Z
TRIBESMAN    T R AY1 B Z M AE0 N
TRIBESMEN    T R AY1 B Z M IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribes    (n) trˈaɪbz (t r ai1 b z)
tribesman    (n) trˈaɪbzmən (t r ai1 b z m @ n)
tribesmen    (n) trˈaɪbzmən (t r ai1 b z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄帝族[Huáng dì zú, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˊ, / ] tribes under the Yellow Emperor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China [Add to Longdo]
五胡[ごこ, goko] (n) Wu Hu (five tribes that migrated into China between the 3rd & 5th centuries [Add to Longdo]
生蕃[せいばん, seiban] (n) wild tribespeople [Add to Longdo]
勿吉[もっきつ, mokkitsu] (n) (arch) (See 靺鞨) Mohe (one of the Tungusic-speaking tribes) [Add to Longdo]
靺鞨[まっかつ;まつかつ, makkatsu ; matsukatsu] (n) Mohe (one of the Tungusic-speaking tribes) [Add to Longdo]
韃靼[だったん, dattan] (n) Tartary (various tribes that historically inhabited the area north of China) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top