ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tätigkeit

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tätigkeit-, *tätigkeit*
German-Thai: Longdo Dictionary
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tätigkeit {f}; Betätigung {f} | Tätigkeiten {pl} | kreative Tätigkeitactivity | activities | creative activity [Add to Longdo]
Tätigkeit {f}actions [Add to Longdo]
Tätigkeit {f} | Tätigkeiten {pl}agitation | agitations [Add to Longdo]
Tätigkeit {f} | Tätigkeiten {pl}operation | operations [Add to Longdo]
Tätigkeit {f}; Wirkung {f}agency [Add to Longdo]
Tätigkeitsablaufplan {m}activity schedule [Add to Longdo]
Tätigkeitsbeschreibung {f}job description [Add to Longdo]
Tätigkeitsfeld {n}; Tätigkeitsbereich {m}; Tätigkeitsgebiet {n}sphere (field) of action [Add to Longdo]
Tätigkeitsknoten {m}activity point [Add to Longdo]
Tätigkeitsprofil {n}job profile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Tätigkeit /tɛːtiçkait/ 
   actions; activity; agitation; operation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top