ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beschäftigung

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beschäftigung-, *beschäftigung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Beschäftigung(n) |die, pl. Beschäftigungen| อาชีพ, การงาน, การจ้างงาน เช่น Insgesamt blieben in Deutschland aber 4,53 Millionen Menschen ohne Beschäftigung., See also: S. Arbeit, Beruf, Job, Berufstätigkeit,
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschäftigung {f}employ [Add to Longdo]
Beschäftigung {f} | Beschäftigungen {pl}employment | employments [Add to Longdo]
Beschäftigung {f}; Tätigkeit {f}occupation [Add to Longdo]
Beschäftigungsabweichung {f}activity variance [Add to Longdo]
Beschäftigungsgrad {m}activity level [Add to Longdo]
Beschäftigungsindex {m}employment index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Beschäftigung /bəʃɛftiguŋ/ 
   employ; employment; occupation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top