ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standort

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standort-, *standort*
German-Thai: Longdo Dictionary
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standort {m}position [Add to Longdo]
Standort {m}; Stelle {f} | den Standort bestimmen | Standort eines Bucheslocation | to locate | location of a book [Add to Longdo]
Standortanalyse {f}production site analysis [Add to Longdo]
Standortfaktor {m}location factor [Add to Longdo]
Standortkatalog {m}shelf list [Add to Longdo]
Standortvorteil {m}locational advantage [Add to Longdo]
Standortwechsel {m}relocation [Add to Longdo]
Standortzeichen {n}shelf mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Standort /ʃtantɔrt/ 
   habitat; location; position

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top