ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kyphosis

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kyphosis-, *kyphosis*, kyphosi
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kyphosis; humpback; hunchback; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kyphosisหลังโกง, หลังโก่ง, กระดูกสันหลังโก่งออกทางข้างหลัง, หลังงอ, สันหลังโก่งงอ, กระดูกสันหลังโก่ง, หลังโค้ง [การแพทย์]
Kyphosis, Angularหลังโกงที่เป็นมุม [การแพทย์]
Kyphosis, Cervicalหลังโกงที่กระดูกสันหลังช่วงคอ [การแพทย์]
Kyphosis, Congenitalหลังโก่งแต่กำเนิด [การแพทย์]
Kyphosis, Curvedหลังโกงแบบโค้ง [การแพทย์]
Kyphosis, Juvenileกระดูกสันหลังโก่งในเด็กวัยรุ่น [การแพทย์]
Kyphosis, Lumbarหลังโก่งระดับเอว [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脊柱後弯症[せきちゅうこうわんしょう, sekichuukouwanshou] (n) kyphosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kyphosis
      n 1: an abnormal backward curve to the vertebral column [syn:
           {kyphosis}, {humpback}, {hunchback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top