ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kritik

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kritik-, *kritik*
German-Thai: Longdo Dictionary
Kritik(n) |die, pl. Kritiken| คำวิจารณ์, ตำหนิ
auf Kritik stoßenเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เช่น Im Jahr 2002 ist die Währungsumstellung zu Euro in Europa auf Kritik gestoßen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kritik {f} | Kritik üben | Kritik einsteckencriticism | to deal out criticism | to take criticism [Add to Longdo]
Kritik {f} | Kritiken {pl}cutup | cutups [Add to Longdo]
Kritik {f}; Bewertung {f}review [Add to Longdo]
Kritikalität {f}; Kritizität {f}criticality [Add to Longdo]
Kritiker {m}censor [Add to Longdo]
Kritiker {m} | Kritiker {pl}critic | critics [Add to Longdo]
Kritiker {m}reviewer [Add to Longdo]
Kritikfähigkeit {f}critical faculties [Add to Longdo]
Kritikpunkt {m}point of criticism; point of critique [Add to Longdo]
kritiklos {adj} | etw. kritiklos hinnehmenuncritical | to accept sth. without criticism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
純粋理性批判[じゅんすいりせいひはん, junsuiriseihihan] (n) Critique of Pure Reason (Kritik der reinen Vernunft) (Kant) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
実践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] Kritik_der_praktischen_Vernunft [Add to Longdo]
[ひ, hi] KRITIK [Add to Longdo]
批評[ひひょう, hihyou] Kritik, Rezension, Besprechung [Add to Longdo]
評論[ひょうろん, hyouron] Kritik, Besprechung, Rezension [Add to Longdo]
論評[ろんぴょう, ronpyou] Kritik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  kritik
   criticism

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kritik /kriːtiːk/ 
   criticism; cutup; review

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  kritik
   criticism

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top