Search result for

ingredients

(41 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingredients-, *ingredients*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ingredientsส่วนผสม [การแพทย์]
Ingredients, Activeส่วนผสมของตัวยาหลัก, ตัวยาสำคัญ, ตัวยาออกฤทธิ์, สารสำคัญ [การแพทย์]
Ingredients, Reactiveสารออกฤทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ingredientsThe water hardly began to boil when she added the ingredients.
ingredientsBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
ingredientsThis cake is made of the finest ingredients.
ingredientsSome of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.
ingredientsSome of the ingredients are harmful, especially if you are pregnant.
ingredientsThe oil in mayonnaise sometimes separates from the other ingredients.
ingredientsGreat care has been taken to use only the finest ingredients.
ingredientsIt depends on the strength of the flame, the pan used and the type of ingredients.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I don't remember the ingredients.ฉันจำส่วนผสมนั่นไม่ได้. Hocus Pocus (1993)
- The ingredients mutated a bit.- สูตรมันเพี้ยนนิดหน่อย Junior (1994)
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน Ghost in the Shell (1995)
The computer has a sense of its own silicon nature and it prints out its ingredients.ในตัวตนเอง คอมพิวเตอร์มีสัญชาตญาณ ของความเป็นซิลิคอน จึงพิมพ์ส่วนประกอบของตัวเองออกมา Pi (1998)
Make sure all the ingredients are cooked thoroughly.ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมด The Story of Us (1999)
In this show you will learn to turn simple ingredients into sensual, delicious dishes that fire the blood and satisfy the heart.ท่านจะได้เรียนรู้วิธีจำแลงอาหารง่าย ๆ ให้กลายเป็น ความรัญจวนใจเมื่อได้ลิ้มลอง เลือดลมจะซู่ซ่าด้วยปรารถนาในหัวใจ Woman on Top (2000)
He made this for you using only the freshest ingredients!เขาทำนี่โดยใช้วัตถุดิบที่สดที่สุด สำหรับแกเลยนะ Crazy First Love (2003)
Things are getting worse We're running out of ingredients and workers because more ladies have become intimate with the Kingจะทำยังไงดีเจ้าค่ะ วัตถุดิบก็น้อยลงทุกวัน แล้วก็มีนางในเข้าไปถวายตัวทุกวัน คนก็น้อยลงไปอีกด้วย The Great Jang-Geum (2003)
And she counted off the ingredients of a light bulb bomb.และเธอก็นับส่วนผสม/Nที่ใช้ทำระเบิดจากหลอดไฟ Compulsion (2005)
You even share the refrigerator. Yeah. Over there is the shared cooking ingredients.คือว่าลูกสาวเจ้าของบ้านเช่า! Shimokita Glory Days (2006)
You do know that cellulite is one of the main ingredients in corn chowder?รู้รึเปล่าว่าเซลลูไลห์ เป็นส่วนประกอบหลักอยู่ในซุปข้าวโพด The Devil Wears Prada (2006)
Okay! I know where to get cheap ingredientsแน่นอน แล้วเธอควรทำซุกี้ยากี้หม้อใหญ่ๆเตรียมไว้เลย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
* hey yeah * * under the sun * * you will find me * * under the sun * * nothing but blue skies * select ingredients combine for sophisticated flavours, like sun-dried tomato.เฮ้ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
So you can smell ingredients?เหรอ แกได้กลิ่นส่วนผสมอาหาร? Ratatouille (2007)
We still have the ingredients to make this summer sweet# แต่เรายังคงมีเครื่องปรุงนี่ ที่จะทำให้ซัมเมอร์นี้อร่อย High School Musical 2 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขลกน้ำพริก [v. exp.] (khlōk nāmphrik) EN: pound the ingredients   
สามแซ่[n.] (sāmsaē) EN: sweetmeat with bird's nest and two other ingredients in syrup   FR: dessert au sirop [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INGREDIENTS    IH0 NG G R IY1 D IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingredients    (n) (i1 n g r ii1 d i@ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
フルーツドリンク[, furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink) [Add to Longdo]
扱き混ぜる;扱き雑ぜる;扱き交ぜる;扱混ぜる(io)[こきまぜる, kokimazeru] (v1,vt) to mix together (e.g. ingredients); to stir; to mix up [Add to Longdo]
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
闇鍋[やみなべ, yaminabe] (n) (See 闇汁) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
押し鮨;押し寿司[おしずし, oshizushi] (n) {food} (See 箱寿司,大阪鮨) sushi rice and other ingredients pressed in box or mould (mold) [Add to Longdo]
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med) [Add to Longdo]
関東炊き;関東煮き;関東煮[かんとうだき;かんとだき;かんとに(関東煮), kantoudaki ; kantodaki ; kantoni ( kantouni )] (n) (かんとだき is ksb and かんとに is Nagoyaben) (See 御田) oden (various ingredients, such as egg, daikon, or konnyaku stewed in soy-flavored dashi) [Add to Longdo]
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it [Add to Longdo]
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配料[pèi liào, ㄆㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, ] ingredients (in a cooking recipe) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top