ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guidelines

G AY1 D L AY2 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guidelines-, *guidelines*, guideline
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guidelinesแนวทาง, [การแพทย์]
Guidelines on the treatment of foreign direct investmentแนวทางการคุ้มครองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are strict Department of Corrections guidelines that govern every aspect of an execution.มีระเบียบเข้มงวดอย่างมาก ไว้สำหรับทุกขั้นตอนในการประหารชีวิต The Rat (2006)
Official vocab guidelines state that "force" is too aggressive.ระเบียบราชการกำหนดว่า "บังคับ" รุนแรงไป Hot Fuzz (2007)
Constable, official vocab guidelines state we no longer refer to these incidents as "accidents," they're now "collisions."ยังชี้แจงอะไรไม่ได้ตอนนี้ เราต้องเลิกเรียกเหตุการณ์นี้ว่า "อุบัติเหตุ" - ให้เรียก "การปะทะกัน" Hot Fuzz (2007)
Well, official vocab guidelines state that we say "staffing," not "manpower,"ภาษาราชการเขาเรียกว่า กำลังพล ไม่ใช่ คน Hot Fuzz (2007)
During the spookiest time of the year there are a few guidelines all ghosts and goblins should follow.ในเวลาที่หลอนที่สุดของปี... ...แนะนำให้ผีๆ และน้องๆก้อบบลิ้นทั้งหลาย Trick 'r Treat (2007)
But this is not... Our guidelines specify that elective surgeries are...แต่คุณคะ งานของฉันมันเกี่ยวกับการพบปะคน... Burn After Reading (2008)
Well, we talked about the guidelines for the collateral of the loans.โอเค เรากำลังว่าเรื่องบัญชีทรัพย์สิน \ การให้กู้ยืม Drag Me to Hell (2009)
You know how many clauses of the Health and Safety guidelines this breaches?นายรู้มั้ยว่าสุขภาพ กับเครื่องรักษาความปลอดภัยเสียกายไปเท่าไร? Episode #3.5 (2009)
Actually, it would say that in the asshole handbook if it was, like, guidelines for being an asshole, Actually, it would say that in the asshole handbook if it was, like, guidelines for being an asshole, Hot Tub Time Machine (2010)
And change the use of force guidelines to "unrestricted."และปรับการใช้กำลัง เป็นระดับสูงสุด Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Federal sentencing guidelines dictate the punishment in this case.เราเชื่อมั่นในบางอย่าง และเราก็อยากจะให้ผู้คนเชื่อมั่นด้วยเหมือนกัน แต่ก็ยังมีคนได้รับบาดเจ็บ If... (2010)
New guidelines are being raised this year.แนวทางใหม่ที่ถูกยกขึ้นในปีนี้ We Bought a Zoo (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUIDELINES G AY1 D L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guidelines (n) gˈaɪdlaɪnz (g ai1 d l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机宜[jī yí, ㄐㄧ ㄧˊ, / ] guidelines; what to do (under given circumstances), #98,362 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
概算要求基準[がいさんようきゅうきじゅん, gaisanyoukyuukijun] (n) budgetary request guidelines; ceiling for budget requests [Add to Longdo]
学習指導要領[がくしゅうしどうようりょう, gakushuushidouyouryou] (n) government course (curriculum) guidelines; (P) [Add to Longdo]
指導要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines [Add to Longdo]
新制高校[しんせいこうこう, shinseikoukou] (n) high school (operated under post-war guidelines) [Add to Longdo]
新制大学[しんせいだいがく, shinseidaigaku] (n) university (operated under post-war guidelines) [Add to Longdo]
新制中学[しんせいちゅうがく, shinseichuugaku] (n) junior high school (operated under post-war guidelines) [Add to Longdo]
中間とりまとめ[ちゅうかんとりまとめ, chuukantorimatome] (n) interim guidelines [Add to Longdo]
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s, vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) [Add to Longdo]
要綱[ようこう, youkou] (n) main principle; gist; general plan; guidelines; outline; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 guidelines \guidelines\ n. hypen is changed from WN: adjust
   hier.
   a rule or set of rules giving guidance on how to behave in a
   situation.
 
   Note: a situation to which the guidelines are considered
      applicable is described as "falling within the
      guidelines"
 
   Syn: guideline, guidepost, rule of thumb.
     [WordNet 1.5]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top