ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gracious!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gracious!-, *gracious!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
はて;はてな[hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good gracious!คุณพระช่วย Titanic (1997)
Goodness gracious!โอ้.. พระคุ้มครอง The Secret of Moonacre (2008)
- Good gracious!- ตายแล้ว! Puss in Boots (2011)
Good gracious!โอ้ว.. แม่จ้าว The Adventures of Tintin (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว้าย(int) exclamation of woman user to express fear or fright, See also: Oh, no!, Gracious!, Example: ว้าย! คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง, Thai Definition: เสียงอุทานหรือร้องด้วยความกลัว โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天哪[tiān nǎ, ㄊㄧㄢ ㄋㄚˇ,  ] Good gracious!; For goodness sake! [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oh, du liebe Zeit!Good gracious! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gracious \Gra"cious\ (gr[=a]"sh[u^]s), a. [F. gracieux, L.
   gratiosus. See {Grace}.]
   1. Abounding in grace or mercy; manifesting love, or
    bestowing mercy; characterized by grace; beneficent;
    merciful; disposed to show kindness or favor;
    condescending; as, his most gracious majesty.
    [1913 Webster]
 
       A god ready to pardon, gracious and merciful. --Neh.
                          ix. 17.
    [1913 Webster]
 
       So hallowed and so gracious in the time. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Abounding in beauty, loveliness, or amiability; graceful;
    excellent.
    [1913 Webster]
 
       Since the birth of Cain, the first male child, . . .
       There was not such a gracious creature born. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Produced by divine grace; influenced or controlled by the
    divine influence; as, gracious affections.
 
   Syn: Favorable; kind; benevolent; friendly; beneficent;
     benignant; merciful.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top