ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gefängnis

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gefängnis-, *gefängnis*, gefängni
German-Thai: Longdo Dictionary
Gefängnis(n) |das, pl. Gefängnisse| คุก
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefängnis {n}; Kerker {m} | Gefängnisse {pl}; Kerker {pl} | im Gefängnis | ins Gefängnis kommen; eingesperrt werdenjail | jails | in jail | to be sent to jail [Add to Longdo]
Gefängnis {n}; Strafanstalt {f} | Gefängnisse {pl}prison | prisons [Add to Longdo]
Gefängnis {n}jailhouse [Add to Longdo]
Gefängnis {n}; Kerker {m}gaol [Add to Longdo]
Gefängnisausbruch {m}jailbreak [Add to Longdo]
Gefängnis {n}bastille [Add to Longdo]
Gefängniswärter {m} | Gefängniswärter {pl}gaoler | gaolers [Add to Longdo]
Gefängniswärter {m}jailer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gefängnis /gəfɛŋnis/ 
   gaol; jail; jailhouse; prison

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top