ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dog breeds

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dog breeds-, *dog breeds*, dog breed
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dog breeds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dog breeds*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chiuahua (Dog breed)ชิวาวา (พันธุ์สุนัข) [TU Subject Heading]
Dog breedsพันธุ์สุนัข [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For dog breeding, you think i had any friends?ในการผสมพันธุ์สุนัขขาย คิดรึ ผมจะมีเพื่อนมากมายนัก? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
A mangy guy brought it in-- rotten teeth, dog breath.คนที่เอามาขาย ฟันก็ไม่ค่อยจะมี ลมหายใจก็เหม็นมาก Ring Around the Rosie (2011)
For the Laundry Bulldog Breed.An die Wäscherei "Bulldog Breed". Murder in the Mews (1989)
You and Osha and Shaggydog head for the Last Hearth.Du und Osha und Shaggydog brechen zum Last Hearth auf. Mhysa (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, ] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hundezucht {f}dog breeding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイヌ犬[アイヌけん, ainu ken] (n) (See 北海道犬) Hokkaido dog; dog breed native to Hokkaido [Add to Longdo]
ダルメシアン[, darumeshian] (n) Dalmatian (dog breed) [Add to Longdo]
チベタンマスチフ[, chibetanmasuchifu] (n) Tibetan mastiff (dog breed) [Add to Longdo]
マスチフ[, masuchifu] (n) mastiff (dog breed) [Add to Longdo]
樺太犬[からふとけん;からふといぬ, karafutoken ; karafutoinu] (n) Sakhalin husky (dog breed) [Add to Longdo]
土佐犬[とさけん;とさいぬ, tosaken ; tosainu] (n) tosa (Japanese dog breed) [Add to Longdo]
北海道犬[ほっかいどうけん;ほっかいどういぬ, hokkaidouken ; hokkaidouinu] (n) (See アイヌ犬) Hokkaido dog; dog breed native to Hokkaido [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top