ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cause of death

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cause of death-, *cause of death*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cause of deathสาเหตุการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cause of Deathสาเหตุการตาย, Example: มักมีหลายสาเหตุร่วมกัน จึงแยกเป็น การตาย ด้วยสาเหตุเฉียบพลัน (immediate cause of death) กับ การตายด้วย สาเหตุที่แท้จริง (underlying cause of death) อีกวิธีหนึ่งอาจแยกเป็นสาเหตุ หลักของการตาย (primary or principal cause of death) กับสาเหตุรอง ของการตาย (secondary cause of death) หรือสาเหตุร่วมของการตาย (contributory or associated cause of death) (11) หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cause of death was also head concussions.สาเหตุการตายเป็นหัวถูกตีเหมือนกัน Confession of Pain (2006)
The one thing we can be sure of is the cause of death was not drowning.เรื่องเดียวที่พวกเราแน่ใจก็คือ สาเหตุการตายไม่ใช่จมน้ำตาย 65 Million Years Off (2007)
See if the cause of death matches any other reason murder victimsถ้าสาเหตุการตาย ตรงกับเหตุผลที่เกิดการฆาตกรรม Dr. Feelgood (2007)
Cause of death could be the fall. It could be the crowbar stuck in his skull.สาเหตุการตายอาจมาจากการตก หรืออาจเป็นเพราะถูกตีหัวด้วยชะแลง The Brave One (2007)
Cause of death will take more time to determine but there is evidence of stab wounds.สาเหตุการตายจะใช้เวลาตรวจหาอีกมาก... ...แต่มีหลักฐานการถูกแทง In the Valley of Elah (2007)
Luther garland's cause of death was physical trauma.สาเหตุการตายของลูเธอร์ การ์แลนด์ คือบาดแผลทางกาย Yellow Fever (2008)
The cause of death is obvious, but, uh, สาเหตุการตายชัดเจน แต่ว่า Wrecking Crew (2008)
Autopsy says cause of death was multiple organ failure brought on by Class IV congestive heart failure.อยู่นี่ไง จอร์จ อาเทอร์ วอร์ธี่ ผลการชันสูตรบอกว่าสาเหตุการตาย มาจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว Some Kinda Love (2009)
Have you found the cause of death yet?คุณเจอสาเหตุการตายรึยัง? The Plain in the Prodigy (2009)
Cause of death on this one's plain as day... strangulation.เป็นสาเหตุการตายง่าย ๆ ของวันนี้ ถูกรัดคอ In Plane Sight (2009)
Dr. Brennan and I found cause of death for Meti.ดร.เบรนเนนและฉัน เจอสาเหตุการตาย ของเมติแล้ว A Night at the Bones Museum (2009)
Why don't you go in the pool, check out the cause of death for yourself?ทำไมนายไม่ลองลงไปในสระ, แล้วดูซิว่าเค้าตายเพราะอะไร Carriers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cause of deathThe cause of death was a heart attack.
cause of deathThe number of people who smoke is increasing, so cancer will soon be the most common cause of death.
cause of deathThe principal cause of death in refugee camps is the lack of nourishment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[phisūt hā sāhēt kān tāi] (v, exp) EN: determine the cause of death  FR: déterminer les causes de la mort
พลิกศพ[phlik sop] (v, exp) EN: determine the cause of death ; make a postmortem examination  FR: déterminer les causes d'un décès
สาเหตุการตาย[sāhēt kān tāi] (n, exp) EN: cause of death  FR: cause de la mort [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死因[sǐ yīn, ㄙˇ ㄧㄣ, ] cause of death, #14,835 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Todesursache { f } | Todesursachen { pl }cause of death | causes of death [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
死因[しいん, shiin] (n) cause of death; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cause of death
   n 1: the causal agent resulting in death; "heart disease is the
      biggest killer in the United States" [syn: {cause of
      death}, {killer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top