ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cradles

K R EY1 D AH0 L Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cradles-, *cradles*, cradle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cradlesong[N] เพลงกล่อมเด็ก, Syn. lullaby, berceuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cradlesong(เคร'เดิลซอง) n. เพลงกล่อมเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a new foam that cradles your head like a marshmallow.อันใหม่เหมือนมาร์ชเมลโลว์ ไว้รองหัวของคุณนะคะ A Birthday Story (2010)
Aligns the lumbar, cradles the coccyx, balances the buttocks.จัดเอวให้เจ้าที่ รองรับก้นกบ วางสมดุลเหมาะกับบั้นท้าย The Infestation Hypothesis (2011)
"rock their wretched cradles,"หินประคองทุกข์ของพวกเขา The Invisible Woman (2013)
I like the way your old chair cradles mein knaidels.ฉันชอบที่เก้าอี้เก่าของเธอ ช่วยประคอง Knaidels (ติ่มซำชนิดหนึ่ง) ของฉัน Alternative History of the German Invasion (2013)
I just sing her what I like. I figure it's better than ashes or cradles falling out of trees.ฉันแค่ร้องเพลงที่ฉันชอบให้เธอฟัง ฉันคิดว่ามันดีกว่าที่จะ Infected (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cradlesBetter to have one plough going than two cradles. [Quote, Fuller]
cradlesThe hand that rocks the cradles rules the world.

CMU English Pronouncing Dictionary
CRADLES    K R EY1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cradles    (v) krˈɛɪdlz (k r ei1 d l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top