ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

birth canal

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -birth canal-, *birth canal*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth Canalทางผ่านของทารก,หนทางคลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One is my mom's birth canal,จุดแรกตั้งแต่ที่แม่ให้กำเนิดผมมา Go Go G-Boys (2006)
Your fully-grown, adult baby when he pops out of your birth canal, before he hurries off to the high-powered law firm where he has just made partner.ลูกน้อยวัยผู้ใหญ่ที่โตเต็มที่ของเธอ เมื่อเขาพุ่งออกมาจากช่องคลอดของเธอ ก่อนที่จะรีบออกไป บริษัทกฏหมายขั้นสูงซึ่งเขาเพิ่งหาคู่ได้ Big Brother (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องคลอด[N] vagina, See also: birth canal, Example: มะเร็งในช่องคลอดพบมากในผู้หญิงสูงอายุ, Count unit: ช่อง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产道[chǎn dào, ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ, / ] birth canal (in obstetrics) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
産道[さんどう, sandou] (n) birth canal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  birth canal
      n 1: a passage in the uterus and vagina through which a fetus
           passes during vaginal birth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top