ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barcelona

B AA2 R S IH0 L OW1 N AH0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barcelona-, *barcelona*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Barcelona[N] เมืองบาเซโลน่า (เมืองใหญ่เป็นที่สองของประเทศสเปน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got my money? What about the reservations? Two at 8, at the Barcelona.Taejong, in order to solve the misunderstandings of the citizens, Hero (1992)
When was the last time you were in Barcelona?แกไปบาซีโลน่า ครั้งหลังสุดเมื่อไหร่ The Lake House (2006)
His Barcelona museum stands in the same area as Casa de la Caritat.พิพิธภัณฑ์ของเขาตั้งอยู่ในเขตเดียวกันกับ Casa de la Caritat The Lake House (2006)
You know as well as I do that the light in Barcelona is quite different from the light in Tokyo.แกก็รู้จักมันดีเท่าๆ พ่อ เรื่องแสงไฟที่ บาร์ซีโลน่า... ...มันไม่เหมือนแสงในโตเกียว The Lake House (2006)
mitsy sacks will be back from barcelona in the fall, and i don't think she'll take too kindlyมิซซี่ แซ็คส์จะกลับมาจากบาร์เซโลน่าช่วงฤดูหนาว และฉันไม่คิดว่าเธอจะรับได้ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Things are getting worse and worse for Real Madrid, and if this goes in, three-nil and echoes of that Barcelona defeat last season.ถ้าลูกนี้เข้า รีลมาดริดอาการหนักแน่นอน ถ้าเป็น 3 ประตู ต่อ 0 สกอร์ก็จะเท่ากับที่แพ้ให้กับบาร์เซโลน่าเมื่อฤดูกาลที่แล้ว Goal II: Living the Dream (2007)
I was supposed to go to Barcelona to meet a friend next month but I'm kinda broke.ที่จริงฉันตั้งใจไปเจอเพื่อน ที่บาเซโลน่าเดือนหน้า แต่ตอนนี้ถังแตก Shelter (2007)
I remember when I was invited to the 1992 Olympics in Barcelona.ผมยังจำได้.. สมัยที่ผมได้รับเชิญไป โอลิมปิคปี 1992 ที่บาเซโลน่า Invictus (2009)
You and poppy dancing on tabletops in barcelona,เธอกับ PoPpy เต้นรำบนโต๊ะที่ บาเซโลน่า Seder Anything (2009)
Real Barcelona!บาเซโลน่าของจริง! Episode #1.8 (2009)
Uh,well,that's what you do in Barcelona.อืม นั่นที่บาร์เซโลน่า Reversals of Fortune (2009)
And please text me when the plane lands in Barcelona."บาร์เซโลนา" - มันเป็นรหัส Chuck Versus the Other Guy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์เซโลนา[n. prop.] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona   FR: Barcelone
บาร์เซโลน่า[TM] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona ; Barça   FR: FC Barcelone [m] ; Barça [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARCELONA    B AA2 R S IH0 L OW1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Barcelona    (n) bˌaːsɪlˈounə (b aa2 s i l ou1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴塞罗那[Bā sài luó nà, ㄅㄚ ㄙㄞˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄚˋ, / ] Barcelona, #12,569 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barcelona (Stadt in Spanien)Barcelona (city in Spain) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バルセロナ[, baruserona] (n) Barcelona; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Barcelona
   n 1: a city in northeastern Spain on the Mediterranean; 2nd
      largest Spanish city and the largest port and commercial
      center; has been a center for radical political beliefs

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 Barcelona
  Barcelona

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 Barcelona
  1. Barcelona(Barcelono¹)
  2. Barcelona(Barcelono²)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Barcelona /bɑrsəlona/
  Barcelona

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top