ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agricultural machinery

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agricultural machinery-, *agricultural machinery*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农机[nóng jī, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧ, / ] agricultural machinery, #13,683 [Add to Longdo]
农业机械[nóng yè jī xiè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] agricultural machinery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landmaschinenhersteller {m}agricultural machinery maker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
農機具[のうきぐ, noukigu] (n) agricultural machinery and equipment [Add to Longdo]
農業機械[のうぎょうきかい, nougyoukikai] (n) agricultural machinery; farm machinery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top