ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alro

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alro-, *alro*
English-Thai: Longdo Dictionary
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส.ป.ก.[N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. ส.ป.ก., Example: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความประสงค์จะชื้อเครื่องมือใหม่ เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

CMU English Pronouncing Dictionary
ALROY    AH0 L R OY1
ALROSA    AA0 L R OW1 S AH0
ALROSA    AA0 L R OW1 Z AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルローズ[, karuro-zu] (n) Calrose rice (California medium grain rice) [Add to Longdo]
伊達衆[だてしゅう, dateshuu] (n) dandy; gallant; chivalrous person [Add to Longdo]
義侠心[ぎきょうしん, gikyoushin] (n) chivalrous spirit [Add to Longdo]
義心[ぎしん, gishin] (n) chivalrous spirit [Add to Longdo]
義賊[ぎぞく, gizoku] (n) chivalrous thief [Add to Longdo]
侠気;男気;俠気[きょうき(侠気;俠気);おとこぎ, kyouki ( kyou ki ; esa ki ); otokogi] (n) chivalrous spirit; chivalry [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
侠骨[きょうこつ, kyoukotsu] (n) chivalrous spirit [Add to Longdo]
女伊達;女達[おんなだて, onnadate] (n) (arch) chivalrous female [Add to Longdo]
男伊達;男達[おとこだて, otokodate] (n) (1) chivalrous man who helps the weak and fights the strong; knight in shining armor; (2) (See 任侠,侠客) ruffians who act under the pretence of being chivalrous [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top