ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wrongdoer-

R AO1 NG D UW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wrongdoer, *wrongdoer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrongdoer(n) ผู้กระทำผิดศีลธรรม, See also: ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. evildoer, malefactor, sinner

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrongdoerผู้กระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seeing the wrongdoer came out makes you feel like you can move on, right?เมื่อคนร้ายปรากฏตัว มันทำให้คุณรู้สึกอยากก้าวต่อไปแล้วสิ Episode #1.10 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WRONGDOER R AO1 NG D UW1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrongdoer (n) rˈɒŋduːər (r o1 ng d uu @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missetäter { m } | Missetäter { pl }wrongdoer | wrongdoers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrongdoer \Wrong"do`er\, n.
   1. One who injures another, or who does wrong.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One who commits a tort or trespass; a trespasser; a
    tort feasor. --Ayliffe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrongdoer
   n 1: a person who transgresses moral or civil law [syn:
      {wrongdoer}, {offender}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top