ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-self-interest-

S EH2 L F IH1 N T AH0 R EH2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: self-interest, *self-interest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. selfishness
self-interest(n) ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความต้องการส่วนบุคคล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-interest(เซลฟฺอิน'เทอริสทฺ) n. ผลประโยชน์ของตัวเอง, ประโยชน์ส่วน บุคคล, ความเห็นแก่ตัว., See also: self-interested adj. self-interestedness n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-interestอัตประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SELF-INTEREST S EH2 L F IH1 N T AH0 R EH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-interest (n) sˈɛlf-ˈɪntrəst (s e1 l f - i1 n t r @ s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigennutz { m }; eigenes Interesse | in unserem eigenen Interesseself-interest | in our own self-interest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-interest \Self`-in"ter*est\, n.
   Private interest; the interest or advantage of one's self.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-interest
   n 1: taking advantage of opportunities without regard for the
      consequences for others [syn: {opportunism}, {self-
      interest}, {self-seeking}, {expedience}]
   2: concern for your own interests and welfare [syn: {egoism},
     {egocentrism}, {self-interest}, {self-concern}, {self-
     centeredness}] [ant: {altruism}, {selflessness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top