ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-see-through-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: see-through, *see-through*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
see-through(adj) ุโปร่งใส, See also: ใส, ซึ่งมองทะลุผ่านได้, ซึ่งทำจากวัสดุโปร่งใส, บาง เนื้อผ้า, ซึ่งมองเห็นเนื้อใน, Syn. diaphanous, revealing, sheer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
see-through (j) sˈiː-θruː (s ii1 - th r uu)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่งบาง(v) be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด
โปร่งใส(adj) transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai Definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปร่งบาง[prōng bāng] (v, exp) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent
โปร่งใส[prōngsai] (adj) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through  FR: transparent ; limpide

Japanese-English: EDICT Dictionary
シースルー[shi-suru-] (adj-no) see-through (e.g. blouse) [Add to Longdo]
シースルーファブリック[shi-suru-faburikku] (n) see-through fabric [Add to Longdo]
シースルールック[shi-suru-rukku] (n) see-through look [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 see-through
   adj 1: so thin as to transmit light; "a hat with a diaphanous
       veil"; "filmy wings of a moth"; "gauzy clouds of
       dandelion down"; "gossamer cobwebs"; "sheer silk
       stockings"; "transparent chiffon"; "vaporous silks" [syn:
       {diaphanous}, {filmy}, {gauzy}, {gauze-like}, {gossamer},
       {see-through}, {sheer}, {transparent}, {vaporous},
       {vapourous}, {cobwebby}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top