ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*see-through*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: see-through, -see-through-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
see-through(adj) ุโปร่งใส, See also: ใส, ซึ่งมองทะลุผ่านได้, ซึ่งทำจากวัสดุโปร่งใส, บาง เนื้อผ้า, ซึ่งมองเห็นเนื้อใน, Syn. diaphanous, revealing, sheer

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How 'bout the pants, open sandals, see-through blouse, colored bra and encore the Dolce coat for effect.How about the pants, open sandals, see-through blouse... ...colored bra and carry the Dolce coat for effect. Maid in Manhattan (2002)
see-through blouse, colored-bra thing... reads a little, you know, desperate, older gal, trying too hard. Don't you think?...reads a little desperate, older gal, trying too hard. Maid in Manhattan (2002)
Maybe some other time, when my shirt isn't see-through.เอาไว้คราวหลัง ตอนเสื้อไม่บาง อย่างนี้ Mean Girls (2004)
Think of Margaret in a see-through cheongsam walking on your back.คิดถึงมาร์กาเร็ตใส่ชุดกี่เพ้าแบบซีทรู เดินมาข้างหลังนายสิ.. The Great Raid (2005)
ISABEL: Oh, my God. It's see-through.โอ้ พระเจ้า มันซี-ทรู It's a Wonderful Lie (2008)
now I'm assuming that the material is see-through, right?วัสดุนั่น มองทะลุ หรือเปล่า Superhero Movie (2008)
They were out of the latex panties, so I got the see-through, see?พวกเขาใส่กางเกงไม่มียาง ผมก็ได้มา ซี-ทรู เห็นมั้ย ดูสิ The Rocky Horror Glee Show (2010)
I got one of those see-through yellow pens so I can do that thing where you color in the words.ฉันยังมีปากกาสีเหลืองใสๆ ที่ฉันสามารถใช้เน้นสีคำได้ Geography of Global Conflict (2011)
I got a see-through piano.เปียโนยังเป็นแก้วเลย The Green Hornet (2011)
Jim, you do realize that the lid is see-through, right?จิม รู้ใช่มั้ยว่า มันมองทะลุได้น่ะ American Reunion (2012)
I mean, I'm not jealous, I just think that it's insane that all Porcelain had to do is take photos of every ridiculous outfit he's ever paired with a Cossack hat, and a see-through raincoatแบบว่า ฉันไม่ได้อิจฉาอะไรนะ ฉันแค่คิดว่ามันออกจะดูบ้าๆไปหน่อย กับสิ่งที่เคิร์ทจะต้องทำ คือถ่ายรูปเสื้อผ้าตลกๆพวกนั้น The Break-Up (2012)
I don't like mine see-through, so...ผมไม่ชอบผมดูผ่าน so ... The Call (2013)
Otherwise it's see-through.ไม่อย่างนั้นจะมองเห็นข้างใน From the Land of the Moon (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่งบาง(v) be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด
โปร่งใส(adj) transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai Definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปร่งบาง[prōng bāng] (v, exp) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent
โปร่งใส[prōngsai] (adj) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through  FR: transparent ; limpide

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
see-through (j) sˈiː-θruː (s ii1 - th r uu)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シースルー[shi-suru-] (adj-no) see-through (e.g. blouse) [Add to Longdo]
シースルーファブリック[shi-suru-faburikku] (n) see-through fabric [Add to Longdo]
シースルールック[shi-suru-rukku] (n) see-through look [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 see-through
   adj 1: so thin as to transmit light; "a hat with a diaphanous
       veil"; "filmy wings of a moth"; "gauzy clouds of
       dandelion down"; "gossamer cobwebs"; "sheer silk
       stockings"; "transparent chiffon"; "vaporous silks" [syn:
       {diaphanous}, {filmy}, {gauzy}, {gauze-like}, {gossamer},
       {see-through}, {sheer}, {transparent}, {vaporous},
       {vapourous}, {cobwebby}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top