ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reciprocity-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reciprocity-, *reciprocity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reciprocity(n) การพึ่งพาอาศัยกัน, See also: การแลกเปลี่ยนกัน, Syn. interchange, exchange

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reciprocity(เรสซะพรอส'ซิที) n. ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, การแลกเปลี่ยน, การแลกแลกเปลี่ยนผลประโยชน์, Syn. mutuality

English-Thai: Nontri Dictionary
reciprocity(n) การตอบแทน, การแลกเปลี่ยน, การค้าระหว่างประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reciprocityภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ, ภาวะตอบสนองกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reciprocityการตอบแทนกันและกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocity๑. ภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ภาวะตอบสนองกัน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reciprocityหลักถ้อยทีถ้อยประติบัติหรือการประติบัติต่างตอบแทน [การทูต]
Reciprocity of Rank of Envoysหมายถึง การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันในเรื่องตำแหน่งของทูต กล่าวคือ ประเทศทั้งหลายถือธรรมเนียมปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนทูตที่มีตำแหน่งเท่าเทียม กัน ดังนั้น หากประเทศหนึ่งส่งทูตไปประจำอีกประเทศหนึ่ง ในตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประเทศนั้นก็คาดว่าประเทศผู้รับย่อมจะให้ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน โดยส่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของตนไปประจำที่ประเทศผู้ส่งด้วย พึงสังเกตว่าการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติกันเช่นนี้มิใช่เป็นระเบียบข้อบังคับของ กฏหมายระหว่างประเทศ หากเป็นการแสดงไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันระหว่างประเทศทั้งหลายมากกว่า [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't you like to make some reciprocal gesture?คุณไม่อยากให้อะไรตอบแทนเลยเหรอ It Takes Two (2006)
They call it reciprocity. They drop the price, feels like they've done us a favor.เขาเรียกมันว่าการแลกเปลี่ยน พวกเขาลดราคาลง Extreme Aggressor (2005)
There's a sudden pressure to reciprocate this one little favor.มันเกิดแรงกดดัน ต่อข้อแลกเปลี่ยนเล็ก ๆ นี่ Extreme Aggressor (2005)
Reciprocity.แลกกันหน่อย Extreme Aggressor (2005)
"so that he could get rodrigo off the streets for good with a cordless reciprocating saw"?งั้นเขาควรเอาร๊อดริโก้ออกจากถนนอย่างถาวร ด้วยเลื่อยไฟฟ้าแบบไม่เสียบปลั๊ก" Morning Comes (2007)
Did he reciprocate?แล้วเขาได้ทำอะไรตอบแทนไหม? Ending Happy (2007)
Now's the time for some reciprocity.ตอนนี้คุณต้องให้ผมบ้าง Body of Lies (2008)
As I understand, you'd do favors for those who reciprocate.เพราะตามที่ฉันรู้ คุณให้ความช่วยเหลืออย่างดี เป็นกรณีพิเศษ Prison Break: The Final Break (2009)
We can't get to the adresses, lack of reciprocity problems, we are gonna circle back to the farmhouse.เราไม่สามารถเอาที่อยู่มาได้เพราะการแลกเปลี่ยนมีปัญหา เราต้องย้อนกลับเริ่มต้นที่บ้านไร่ Law Abiding Citizen (2009)
We just don't want you to get hurt by feelings He can't reciprocate.เราแค่ไม่อยากให้เธอเสียใจ เพราะเขาไม่คิดแบบเธอ Acafellas (2009)
He can never reciprocate our feelings, which only reinforces the conviction that we're not worthy of being loved.เขารักเราตอบไม่ได้ ซึ่งนั่นพิสูจน์ว่า เราไม่มีค่าพอให้ใครรัก Ballad (2009)
I believe the laceration's the result of a blow from a reciprocating-type weapon.ผมเชื่อว่ารอย การฉีกขาดนั่น รอยที่แผลน่าจะเกิดจาก อาวุธที่มีฟันหยัก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reciprocity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reciprocity

WordNet (3.0)
reciprocity(n) mutual exchange of commercial or other privileges
reciprocality(n) a relation of mutual dependence or action or influence, Syn. reciprocity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reciprocity

n. [ Cf. F. réciprocité. See Reciprocal. ] 1. Mutual action and reaction. [ 1913 Webster ]

2. Reciprocal advantages, obligations, or rights; reciprocation. [ 1913 Webster ]


Reciprocity treaty, or
Treaty of reciprocity
, a treaty concluded between two countries, conferring equal privileges as regards customs or charges on imports, or in other respects.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Reciprocation; interchange; mutuality. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交換[こうかん, koukan] (n, vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) #2,286 [Add to Longdo]
リシプロシティー;レシプロシティー[rishipuroshitei-; reshipuroshitei-] (n) reciprocity [Add to Longdo]
互恵[ごけい, gokei] (n) reciprocity; mutual benefit [Add to Longdo]
互酬[ごしゅう, goshuu] (n) (See 互酬性) reciprocity [Add to Longdo]
互酬性[ごしゅうせい, goshuusei] (n) reciprocity [Add to Longdo]
双対[そうつい;そうたい, soutsui ; soutai] (n) { math;physics } reciprocity; duality (physics) [Add to Longdo]
相互主義[そうごしゅぎ, sougoshugi] (n) principle of reciprocity [Add to Longdo]
相反則不軌[そうはんそくふき, souhansokufuki] (n) reciprocity failure [Add to Longdo]
相反定理[そうはんていり, souhanteiri] (n) reciprocity theorem (physics) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top