ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-perpetually-

P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perpetually, *perpetually*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perpetually(adv) อย่างตลอดกาล, See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป, Syn. constantly, Ant. inconstantly
perpetually(adv) อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่ขาดสาย, Syn. constantly, Ant. inconstantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERPETUALLY P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perpetually (a) pˈəpˈɛtʃuəʳliː (p @1 p e1 ch u@ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perpetually \Per*pet"u*al*ly\, adv.
   In a perpetual manner; constantly; continually.
   [1913 Webster]
 
      The Bible and Common Prayer Book in the vulgar tongue,
      being perpetually read in churches, have proved a kind
      of standard for language. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perpetually
   adv 1: everlastingly; for all time; "rays...streaming
       perpetually from the sun"- Stuart Chase
   2: without interruption; "the world is constantly changing"
     [syn: {constantly}, {always}, {forever}, {perpetually},
     {incessantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-perpetually ( P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L IY0)-

 


  

 
perpetually
 • อย่างตลอดกาล: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป [Lex2]
 • อย่างต่อเนื่อง: อย่างไม่ขาดสาย [Lex2]
 • /P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /p'əp'ɛtʃuəʳliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top