ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ministering-

M IH1 N IH0 S T R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ministering, *ministering*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ministering(n) การดูแล, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aiding, assisting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MINISTERING M IH1 N IH0 S T R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ministering (v) mˈɪnɪstərɪŋ (m i1 n i s t @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minister \Min"is*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Ministered}; p. pr.
   & vb. n. {Ministering}.] [OE. ministren, OF. ministrer, fr.
   L. ministrare. See {Minister}, n.]
   To furnish or apply; to afford; to supply; to administer.
   [1913 Webster]
 
      He that ministereth seed to the sower.  --2 Cor. ix.
                          10.
   [1913 Webster]
 
      We minister to God reason to suspect us. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-ministering ( M IH1 N IH0 S T R IH0 NG)-

 


  

 
ministering
 • การดูแล: การช่วยเหลือ [Lex2]
 • /M IH1 N IH0 S T R IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /m'ɪnɪstərɪŋ/ [OALD]
  [minister]
 • รัฐมนตรี[Lex2]
 • พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาคริสต์): พระ, นักเทศน์, นักบวช [Lex2]
 • รัฐมนตรี: นักการฑูต [Lex2]
 • ทำหน้าที่เป็นพระ[Lex2]
 • คอยดูแล: ให้ความช่วยเหลือ, ปรนนิบัติ [Lex2]
 • |der, pl. Minister| รัฐมนตรี [LongdoDE]
 • (มิน'นิสเทอะ) n. พระ,รัฐมนตรี vi. ทำหน้าที่เป็นพระ,ช่วยเหลือ,รับใช้,ทำให้เกิดขึ้น. vt. จัดการ,จัดให้มี ###S. priest [Hope]
 • (n) ทูต,พระ,รัฐมนตรี,ผู้รับใช้ [Nontri]
 • (vi) ช่วยเหลือ,ปรนนิบัติ,รับใช้,ทำนุบำรุง,ให้,จัดการให้ [Nontri]
 • /M IH1 N AH0 S T ER0/ [CMU]
 • /M IH1 N IH0 S T ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɪnɪstər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top