ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-losen-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: losen, *losen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
losen(vt) |loste, hat gelost| จับสลากกินแบ่ง, See also: Related: verlosen
lösen(vt) |löste, hat gelöst| ลอก เช่น Briefmarken von dem Umschlag lösen ลอกแสตมป์จากซอง, Syn. abmachen
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
auflösen[เอ๊าฟ-เลอ-เซ่น] (vi) |löste auf, hat aufgelöst| หลอมละลาย, Syn. zerlassen

English-Thai: Nontri Dictionary
closeness(n) ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความทึบ, ความอบอ้าว, ความลับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใกล้ชิด(n) closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความอบอุ่น(n) warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
วิสาสะ(n) familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai Definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLOSENESS K L OW1 S N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closeness (n) klˈousnəs (k l ou1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslosenunterstützung { f }; Arbeitslosengeld { n } | Arbeitslosengeld beziehen | Arbeitslosenunterstützungen { pl }dole [ Br. ] | to be on the dole [ Br. ] | doles [Add to Longdo]
Arbeitslose { m, f }; Arbeitsloser | Arbeitslosen { pl }unemployed; nonworker | workless [Add to Longdo]
Arbeitsloseninitiative { f }; Arbeitslosenverein { m }jobclub [Add to Longdo]
Arbeitslosenquote { f }unemployment rate [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung { f }; Arbeitslosentgeld { n } | Arbeitslosenunterstützungen { pl }unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Arbeitslosenversicherung { f } | Arbeitslosenversicherungen { pl } | Gesetzliche Arbeitslosenversicherung { f }unemployment insurance | unemployment insurances | Public Unemployment Insurance [Add to Longdo]
Arbeitslosenzahl { f }; Arbeitslosenziffer { f }unemployment rate [Add to Longdo]
Geschlossenheit { f }closeness [Add to Longdo]
Heimatlose { m, f }; Heimatloser | Heimatlosen { pl }waif | waifs [Add to Longdo]
Hilflose { m, f }; Hilfloser | Hilflosen { pl }derelict | derelicts [Add to Longdo]
Kornverteilung { f }closeness of grain [Add to Longdo]
Los { n } | Lose { pl } | durch das Los; durch Losentscheid | auslosenlot | lots | by lot | to cast lots [Add to Longdo]
Nähe { f } (emotional; zeitlich)closeness [Add to Longdo]
Obdachlose { m, f }; Obdachloser; Sandler { m } [ Ös. ] [ Süddt. ] | Obdachlosen { pl }; Obdachlose | die Obdachlosen { pl }homeless person | homeless people | the homeless [Add to Longdo]
Wirbellose { m, f }; Wirbelloser | die Wirbelloseninvertebrate | invertebrates; inverts [Add to Longdo]
auslosen | auslosend | ausgelostto draw lots for | drawing lots for | drawn lots for [Add to Longdo]
bedingungslosenunconditioned [Add to Longdo]
in Losen gefertigtbatch-fabricated [Add to Longdo]
vergammeln; verlottern; verwahrlosen | vergammelnd | vergammelt | vergammelt | vergammelteto go (to) seed | going to seed | gone to seed | goes to seed | went to seed [Add to Longdo]
verharmlosen; herunterspielen | verharmlosend; herunterspielend | verharmlost; heruntergespieltto play down | playing | played down [Add to Longdo]
verharmlosento define down [Add to Longdo]
verharmlosen | verharmlosend | verharmlost | verharmlost | verharmlosteto belittle | belittling | belittled | belittles | belittled [Add to Longdo]
verlosen | verlosend | verlost | verlost | verlosteto raffle | raffling | raffled | raffles | raffled [Add to Longdo]
verwahrlosento get in a bad state; to fall into disrepair [Add to Longdo]
verwahrlosen (Person)to let oneself go [Add to Longdo]
(sittlich) verwahrlosento fall into bad ways [Add to Longdo]
eine Münze (hoch-) werfen (zum Auslosen)to flip a coin; to toss a coin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
緊密[きんみつ, kinmitsu] (adj-na, n) rigour; rigor; closeness; compactness; tightly knit; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米, 親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) [Add to Longdo]
昵近[じっきん, jikkin] (n) (See 昵懇) familiarity; closeness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top